Tarceva® (erlotinib)

Wat is Tarceva?

Tarceva® bevat de werkzame stof erlotinib en is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om bepaalde typen kanker te behandelen door de activiteit van een eiwit (epidermale groeifactor receptor, EGFR genaamd) te blokkeren. Het is bekend dat dit eiwit betrokken is bij de groei en verspreiding van kankercellen.

Niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Tarceva is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. Bij patiënten met een niet-plaveiselcel histologie en EGFR-activerende mutaties kan Tarceva worden gecombineerd met Avastin® (bevacizumab).

Tarceva is ook geïndiceerd voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling (“switch maintenance”) van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-activerende mutaties en met stabiele ziekte na eerstelijns chemotherapie.

Tarceva is tevens geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste één voorafgaand chemotherapie regime.

Pancreaskanker

Tarceva in combinatie met gemcitabine is geïndiceerd voor behandeling van patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker.

 

Productvormen

Tarceva 25 mg tabletten
Verpakkingsinhoud: 30 filmomhulde tabletten
Patiëntenbijsluiter
Samenvatting van de productkenmerken

Tarceva 100 mg tabletten
Verpakkingsinhoud: 30 filmomhulde tabletten
Patiëntenbijsluiter
Samenvatting van de productkenmerken

Tarceva 150 mg tabletten
Verpakkingsinhoud: 30 filmomhulde tabletten
Patiëntenbijsluiter
Samenvatting van de productkenmerken

Additioneel risicominimalisatiemateriaal

Dit product heeft, naast de samenvatting van de productkenmerken en bijsluiter, additioneel voorlichtingsmateriaal dat is opgesteld in het kader van risicomanagement (RMP). Dit voorlichtingsmateriaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Risicominimalisatiemateriaal