Multiple sclerose

Het is meer dan één enkele ziekte

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het wordt meestal gezien als één ziekte, maar het beloop en de symptomen verschillen van persoon tot persoon. Er zijn diverse vormen van MS; het is vaak niet te voorspellen hoe snel of hoe langzaam de ziekte voortschrijdt en wanneer zogenoemde relapsen optreden.1,2 Zelfs binnen de meest gangbare vorm van MS varieert de activiteit van de ziekte nog enorm.

Relapsing remitting multiple sclerose (RRMS)

Bij 85% van de mensen met MS wordt in eerste instantie RRMS gediagnosticeerd2

Secundair progressieve multiple sclerose (SPMS)

Bij de meeste mensen met RRMS ontwikkelt de ziekte zich in de loop van de tijd tot SPMS3

Primair progressieve multiple sclerose (PPMS)

Bij 10% van de mensen met MS wordt PPMS gediagnosticeerd2

De symptomen kunnen in vrijwel elk fysiek en/of mentaal deel van het lichaam optreden

Mensen met MS kunnen veel verschillende symptomen hebben.4

90%Tot 90% van de mensen met MS heeft last van vermoeidheid5

50%Binnen 15 jaar na het begin van de ziekte heeft meer dan 50% van de mensen met MS problemen met lopen4,6,7

20%Problemen met gezichtsvermogen komen vaak voor en zijn het eerste symptoom bij 15-20% van de mensen met MS8

80%Ten minste 80% van de mensen met MS ervaart blaasproblemen9

3xDepressie komt 3x meer voor bij mensen met MS10

2xSlaapproblemen komen dubbel zo vaak voor bij mensen met MS11

Wat er onder het oppervlak gebeurt

Bij sommige mensen met MS kan de ziekte zelfs bij afwezigheid van duidelijke signalen of symptomen actief zijn en schade toebrengen aan het zenuwstelsel.12

Schade aan myeline (isolatie rond de zenuwcellen)

Wie krijgt MS?

Multiple sclerose is een van de meest voorkomende oorzaken van niet-traumatische invaliditeit bij jonge mensen.13,14

MS wordt over het algemeen gediagnosticeerd in de leeftijd van 20 tot 4015

MS komt dubbel zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen14

Ongeveer
2,3 miljoen, of 1 op de 3.000,14
mensen op de wereld hebben MS

MS prevalence is highest in countries furthest from the equator16

Approximately 1 in 710 people in North America have MS14

Approximately 1 in 925 people in Europe have MS14

Approximately 1 in 1050 people in Australia have MS14

Er wordt meer gedaan

MS is niet te genezen, maar er wordt continu onderzoek verricht om meer te weten te komen over de ziekte en betere behandelingen te ontwikkelen.4

Waardoor wordt MS veroorzaakt?
Zijn er nieuwe manieren om de ziekteactiviteit te controleren?
Hoe kunnen we nieuwe geneesmiddelen voor MS beter bestuderen?
Hoe kunnen we voorspellen welke patiënten baat hebben bij bepaalde behandelingen?

Referenties

  • 9. National Multiple Sclerosis Society. Bladder Problems. Available at: http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Bladder-Dysfunction
  • 10. Siegert RJ, Abernethy DA. (2005). Depression in multiple sclerosis: a review. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 76:469–475.
  • 11. Lobentanz IS, et al. (2004). Factors influencing quality of life in multiple sclerosis patients: Disability, depressive mood, fatigue and sleep quality. Acta Neurologica Scandinavica, 110:6–13.
  • 12. Erbayat A, et al. (2013). Reliability of classifying multiple sclerosis disease activity using magnetic resonance imaging in a multiple sclerosis clinic. JAMA Neurol, 70(3):338-44.
  • 13. Murray TJ. (2006). Diagnosis and treatment of multiple sclerosis. BMJ, 322 (7540):525-527.
  • 14. Multiple Sclerosis International Federation. (2013). Atlas of MS 2013. Available at: http://www.msif.org/about-us/advocacy/atlas/
  • 15. MS International Federation. What is MS? Available at http://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/
  • 16. Simpson S, et al. (2011) Latitude is significantly associated with the prevalence of multiple sclerosis: a meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 82(10):1132-1141.