Het belang van Personalised Healthcare

Het is belangrijker om te weten welk mens een ziekte heeft, dan welke ziekte een mens heeft. (Hippocrates)

De moderne term voor de benadering van Hippocrates is ‘Personalised Healthcare’. Zo’n 2.400 jaar later is het de motor achter een ware revolutie in de gezondheidszorg, die is gebaseerd op het wetenschappelijke besef dat alle mensen verschillend zijn – evenals alle aandoeningen.

Personalised Healthcare betekent gerichte therapieën ontwikkelen die zijn afgestemd op de overgeërfde of verworven risicofactoren van patiënten. Deze nieuwe, nauwkeurige benadering werkt op basis van de resultaten van geavanceerd onderzoek. Met dit onderzoek kunnen we de oorsprong van een aandoening terugvoeren tot de moleculaire oorzaken ervan en inzichten verkrijgen in de complexiteit van de factoren die tot een aandoening leiden.

De laatste jaren is hiermee een groot aantal belangrijke successen geboekt. Tegenwoordig krijgen veel patiënten een individuele diagnose en een gerichte therapie. Dankzij de grote vorderingen in de wetenschappen verwant aan de moleculaire biologie krijgen we steeds meer mogelijkheden op dat gebied, zodat we voorspellen dat in de nabije toekomst veel meer patiënten zullen profiteren van dergelijke nieuwe benaderingen.

Door de Personalised Healthcare-strategie benut Roche de kennis die moleculaire biologie en diagnostiek hebben opgeleverd. Zo kunnen tegenwoordig patiënten worden geïdentificeerd met specifieke ziekte-eigenschappen van wie we vroeger zeiden dat ze ‘dezelfde’ aandoening hadden. Bij Personalised Healthcare gaan we na of de genetische samenstelling van een kankergezwel vraagt om een andere behandeling, ook al zijn de symptomen hetzelfde. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook de behandelduur worden afgestemd op de individuele behoefte van een patiënt.

Een geneesmiddel is geen confectie maar maatkleding 

PHC

 

Van de tien patiënten die een standaardbehandeling krijgen, hebben er gemiddeld ongeveer vijf baat bij. Bij een deel heeft de behandeling geen effect en sommigen ondervinden enkel de bijwerkingen.