Cathy van Beek:  Duurzaamheid in de zorg

 

Ook en misschien wel juist de gezondheidszorg kan een belangrijke doelstelling leveren aan een duurzame wereld. Zorgaanbieders zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel. Door een duurzame bedrijfsvoering is op die terreinen veel winst te behalen. In Nederland is een initiatief gestart om een Green Deal te sluiten met een groot aantal partijen in de zorg. Cathy van Beek is door VWS als kwartiermaker aangesteld. Verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg en tegelijk het verlagen van de footprint van de zorgverlening vanuit de lange termijn impact op people, planet en prosperity is de insteek van deze Green Deal. Dat gebeurt door reductie van CO2, zuinig gebruik van grondstoffen, schoon water en een gezonde leefomgeving.

Ook Roche Nederland sluit zich aan bij deze Green Deal Duurzame zorg.  Roche staat al tien jaar nummer 1 in de Dow Jones Sustainability Index.  Roche Nederland wil ook op lokaal niveau een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.  Good Health & Well Being is één van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Als geneesmiddelenbedrijf zet Roche Nederland zich in voor deze doelstelling en ondersteunen wij de visie van Cathy van Beek: “De zorg probeert mensen beter te maken of kwaliteit van leven te bieden, terwijl hun ecologische voetafdruk een negatieve impact heeft op de omgeving en daarmee op de gezondheid van mensen. Het is onze verantwoordelijkheid om hier expliciet aandacht voor te hebben en deze vicieuze cirkel te doorbreken.”

Wie is Cathy van Beek?

Cathy van Beek (Rotterdam, 1956) maakte carrière als verpleegkundige, bestuurskundige en veranderkundige. Van Beek was onder andere vice-voorzitter van de NZa. Van 2011 tot eind 2017 was ze bestuurder bij het Radboudumc in Nijmegen met het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg met daaraan toegevoegd het integrale dossier duurzaamheid. In februari 2018 huurde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar in als Kwartiermaker duurzame zorg. Naast deze functie is zij nog verbonden als strategisch adviseur aan het Radboudumc en de Radbouduniversiteit. Ze is ook ambassadeur Duurzaamheid in de Zorg van MVO-Nederland.

In 2017 kwam Cathy van Beek als eerste en enige zorgbestuurder met stip binnen op de lijst duurzame personen van de Trouw. Zij hielp bijvoorbeeld mee om voedselverspilling in het ziekenhuis met een derde terug te brengen en het zorgpersoneel loopt er in milieuvriendelijk gemaakte uniformen.  In de Rochetalk zal Cathy van Beek meer vertellen over het Green Deal-initiatief. Daarna gaan we in gesprek om te bespreken wat Roche Nederland hieraan kan bijdragen.

Tijd/locatie:

Donderdag 13 juni 16:00-17:00 met aansluitend borrel en gelegenheid tot napraten

Beneluxlaan 2A, 3446 GR Woerden