Alecensa® (alectinib)

Productvormen

Alecensa 150 mg harde capsules

Verpakkingsinhoud:
Blisterverpakking: 224 capsules

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Wat is Alecensa?

Alecensa bevat de werkzame stof alectinib en wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een type longkanker dat ‘niet-kleincellige longkanker’ (‘NSCLC’) wordt genoemd. Het wordt gebruikt als de longkanker ‘ALK-positief’ is – dit betekent dat de kankercellen een fout hebben in een gen dat een eiwit maakt dat ALK wordt genoemd (‘anaplastisch lymfoomkinase’) en als de longkanker gevorderd is.

Alectinib kan aan u worden voorgeschreven als eerste behandeling van uw longkanker of als u eerder bent behandeld met een geneesmiddel genaamd ‘crizotinib’.

Het is bekend dat onnatuurlijke vormen van het ALK-eiwit de groei van kankercellen kan bevorderen. Alectinib blokkeert de werking van het ALK-eiwit en kan daarmee de groei van kanker vertragen of stoppen. Het kan ook helpen om de kanker te verkleinen.

Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

Alectinib is een specialistisch geneesmiddel, omdat het geneesmiddel onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling en alleen in een ziekenhuis kan worden voorgeschreven. Specialistische geneesmiddelen behoren vanaf de ingang van de handelsvergunning tot het pakket van verzekerde zorg, het basispakket. Het geneesmiddel wordt vergoed voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met ALK-positieve gevorderde NSCLC en voor de behandeling van volwassen patiënten met ALK-positieve gevorderde NSCLC die eerder behandeld zijn met crizotinib. Het geneesmiddel dient altijd voorgeschreven te worden door een arts.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

 

 

 

 

M-NL-00001331