Cotellic® (cobimetinib)

Productvormen

Cotellic 20 mg tabletten

Verpakkingsinhoud: 63 filmomhulde tabletten

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van productkenmerken [pdf]

Wat is Cotellic?

Cotellic (cobimetinib) is een doelgerichte therapie voor de behandeling van volwassen patiënten met een melanoom dat zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam of operatief niet te verwijderen is. Cotellic remt het MEK-eiwit en wordt, in combinatie met Zelboraf® (vemurafenib), gebruikt bij patiënten bij wie de kanker een verandering (mutatie) in het BRAF-eiwit heeft (BRAF-eiwit met een V600-mutatie). Voor het starten van de behandeling moet bij patiënten door middel van een gevalideerde test bevestigd zijn dat hun melanoom dit gemuteerde BRAF-eiwit heeft.

Gemetastaseerd melanoom

Cotellic is geïndiceerd voor gebruik in combinatie met Zelboraf voor de behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-mutatie.

Wordt Cotellic vergoed vanuit het basispakket?

Cotellic is een specialistisch geneesmiddel, omdat het geneesmiddel onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling en alleen in een ziekenhuis kan worden voorgeschreven. Specialistische geneesmiddelen behoren vanaf de ingang van de handelsvergunning tot het pakket van verzekerde zorg, het basispakket. Het geneesmiddel wordt vergoed voor de behandeling van bovenstaand genoemde indicatie. Het geneesmiddel dient altijd voorgeschreven te worden door een arts.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.