Naar aanleiding van een akkoord tussen Roche en Cheplapharm Arzneimittel GmbH delen wij u mede dat deze laatste alle rechten verworven heeft met betrekking tot het product Cymevene. Cheplapharm heeft het in de handel brengen van Cymevene toevertrouwd aan de Eurocept International B.V. Eurocept International heeft besloten de distributie op de Nederlandse markt vooralsnog via uw reguliere groothandel te laten verlopen. Indien u een prijsafspraak heeft voor  Cymevene met Roche Nederland B.V., zal Cheplapharm Arzneimittel GmbH deze middels Eurocept International overnemen. Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf 1 april 2019 uw bestellingen van Cymevene rechtstreeks bij Eurocept te plaatsen.