Esbriet® (pirfenidon)

Esbriet bevat de werkzame stof pirfenidon en het wordt gebruikt voor de behandeling van lichte tot matige idiopathische longfibrose (IPF) bij volwassenen.

IPF is een aandoening waarbij de weefsels in de longen in de loop van de tijd verdikken en verlittekend raken, waardoor het moeilijk wordt diep adem te halen. Hierdoor kunnen de longen niet goed werken. Esbriet helpt de verlittekening en de verdikking in de longen te verminderen en draagt ertoe bij dat patiënten beter kunnen ademhalen.

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Risicominimalisatiemateriaal voor voorschrijvers

Productvormen

Esbriet 267 mg harde capsules

Verpakkingsinhoud: 63 capsules / 252 capsules

Patiëntenbijsluiter (pdf)

Samenvatting van de productkenmerken (pdf)

Esbriet 267 mg filmomhulde tabletten

Verpakkingsinhoud: 63 tabletten / 252 tabletten

Esbriet 801 mg filmomhulde tabletten

Verpakkingsinhoud: 84 tabletten / 252 tabletten

Patiëntenbijsluiter (pdf)

Samenvatting van de productkenmerken (pdf)