Gazyvaro® (obinutuzumab)

Productvormen

Gazyvaro 1.000 mg concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 flacon met 40 ml concentraat in een flacon van 50 ml

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Wat is Gazyvaro?

Gazyvaro (obinutuzumab) is een monoklonaal antilichaam dat zeer specifiek bepaalde witte bloedcellen, de zogenaamde B-lymfocyten, herkent en hieraan bindt. Na binding aan de B-lymfocyten worden deze door het eigen afweersysteem vernietigd.

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

CLL is de meest voorkomende vorm van leukemie in de westerse wereld. Leukemie is een ziekte waarbij in het bloed vaak grote aantallen kwaadaardige leukocyten (witte bloedcellen) aanwezig zijn. Bij CLL wordt een sterke toename van één type (kwaadaardige) rijpe witte bloedcellen gezien: de zogenaamde B-lymfocyten. Deze abnormale cellen hopen zich niet alleen op in het bloed, maar ook in het beenmerg, de lymfeklieren, de milt en de lever.

Gazyvaro in combinatie met chloorambucil is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nog niet eerder behandelde CLL en met comorbiditeiten waardoor zij niet in aanmerking komen voor een behandeling op basis van een volledige dosis fludarabine.

Folliculair lymfoom (FL)

FL is in West-Europa het op een na het meest voorkomende type lymfoom. FL is een subtype van non-hodgkinlymfoom (NHL). Bij FL vermenigvuldigen één type (kwaadaardige) rijpe witte bloedcellen zich oncontroleerbaar, de zogenaamde B-lymfocyten, en vormen uiteindelijk tumoren. Hoewel FL op dit moment meestal niet te genezen is, gaat het vaak om een zeer langzaam groeiend lymfoom.

Gazyvaro in combinatie met chemotherapie, gevolgd door een Gazyvaro onderhoudsbehandeling bij patiënten die een respons bereiken, is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met nog niet eerder behandeld gevorderd FL.

Gazyvaro in combinatie met bendamustine gevolgd door een Gazyvaro onderhoudsbehandeling is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met FL die niet reageerden of progressie vertoonden tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een rituximab-bevattende behandeling.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.