Kadcyla® (trastuzumab-emtansine)

Productvormen
 

Kadcyla 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon
Kadcyla 160 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

 

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Risicominimalisatiemateriaal voor voorschrijvers

Wat is Kadcyla?

Dit medicijn bevat de werkzame stof trastuzumab-emtansine, die bestaat uit twee gedeelten die aan elkaar zijn gekoppeld:

  • trastuzumab is een monoklonaal antilichaam dat selectief bindt aan een antigeen (een doeleiwit), dat humane epidermale HER2 wordt genoemd. HER2 wordt in grote hoeveelheden op het oppervlak van sommige kankercellen gevonden, waar het de groei van de kankercellen stimuleert. Wanneer trastuzumab aan HER2 bindt, kan het de groei van kankercellen stoppen en ze daardoor doden;
  • emtansine is een vorm van chemotherapie, die actief wordt wanneer dit medicijn in de kankercel komt.

Waarvoor wordt Kadcyla gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met borstkanker wanneer:

  • de kankercellen veel HER2-eiwitten op het oppervlak hebben - uw arts zal uw kankercellen hierop testen;
  • u eerder al het geneesmiddel trastuzumab en een medicijn dat bekend staat als een taxaan heeft gekregen;
  • de kanker zich heeft verspreid (is gemetastaseerd) naar gebieden nabij de borst of naar andere delen van uw lichaam; 
  • de kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van uw lichaam en de behandeling na operatie gegeven zal worden (de behandeling na operatie wordt adjuvante behandeling genoemd).

Zwangerschapsprogramma

Als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van dit medicijn dan wel binnen 7 maanden na de laatste dosis, meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 0348-438171.

Gedurende de aan dit medicijn blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van dit medicijn gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Wordt Kadcyla vergoed vanuit het basispakket?

Voor de adjuvante en gemetastaseerde behandeling is dit medicijn onderdeel van het basispakket.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

 

 

 

 

M-NL-00001162