Ocrevus® (ocrelizumab)

Productvormen

Ocrevus 300 mg concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Wat is Ocrevus?

Ocrevus® bevat de werkzame stof ocrelizumab. Dit is een monoklonaal antilichaam dat bepaalde cellen van het immuunsysteem, de zogenaamde B-lymfocyten, herkent en hieraan bindt. Na binding aan specifieke B-lymfocyten worden deze verwijderd. Het medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van actieve relapsing multiple sclerose (RMS) en vroege primair progressieve multiple sclerose (PPMS). Bij MS werkt het immuunsysteem niet goed en brengt het schade toe aan de zenuwen in de hersenen en het ruggemerg. Door het verwijderen van specifieke B-lymfocyten vermindert het medicijn de ontsteking en de aanvallen op het zenuwstelsel. Hierdoor vermindert de kans op het hebben van een terugval (relaps) en vertraagt de progressie van de ziekte.

Relapsing multiple sclerose (RMS)

Relapsing MS wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van symptomen (relapsen). De symptomen verdwijnen of verbeteren tussen relapsen maar schade kan zich opstapelen en kan leiden tot blijvende invaliditeit1.

Ocrelizumab is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met actieve relapsing multiple sclerose (RMS) die is gedefinieerd door klinische of beeldvormende kenmerken. Dit betekent dat het zowel als eerste of latere behandeling kan worden voorgeschreven zolang de ziekte nog actief is.

Primair progressieve multiple sclerose (PPMS)

Primair progressieve MS (PPMS) wordt gekenmerkt door geleidelijke achteruitgang en de symptomen worden over het algemeen steeds erger vanaf de start van de ziekte1.

Ocrelizumab is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met vroege primair progressieve multiple sclerose (PPMS) gebaseerd op de ziekteduur, mate van invaliditeit en beeldvormende kenmerken die typerend zijn voor ontstekingsactiviteit (T1 aankleurende laesies en/of nieuwe en/of groter wordende T2 laesies).

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

 

Referentie

1. Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA, et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology 2014;83(3):278- 86.

 

 

M-NL-00001383