Perjeta® (pertuzumab)

Wat is Perjeta?

Perjeta® (pertuzumab) is een recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat zich specifiek bindt aan de Humane Endotheliale Receptor 2 (HER2) en heterodimerisatie van HER2 met andere leden van de HER-familie voorkomt. Als Perjeta zich bindt aan de HER2-kankercellen, kan het de groei van de kankercellen vertragen of stoppen of de kankercellen zelfs doden.

Perjeta wordt gebruikt bij patiënten met HER2-positieve borstkanker.

Vroege borstkanker:

Perjeta is geïndiceerd voor gebruik in combinatie met trastuzumab (Herceptin®) en chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium borstkanker met een hoog risico op recidief en de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker met een hoog risico op recidief.

Gemetastaseerde borstkanker:

Perjeta is geïndiceerd voor gebruik in combinatie met trastuzumab  en docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-HER2-therapie of chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte hebben gekregen.

Zwangerschapsprogramma

 • Gebruik van Perjeta dient tijdens de zwangerschap te worden vermeden. Er is beperkte informatie beschikbaar over het gebruik van Perjeta bij zwangere vrouwen en de veiligheid van gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet vastgesteld.
 • Voorafgaand aan de start van de behandeling met Perjeta dient de zwangerschapsstatus te worden gecontroleerd. Vrouwen die zwanger kunnen worden dienen adequate anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling met Perjeta en tot 6 maanden na de laatste dosis.
 • Controleer patiënten die zwanger zijn geworden tijdens het gebruik van Perjeta of binnen 6 maanden na de laatste dosis nauwkeurig op oligohydramnion.
 • Als Perjeta wordt gebruikt tijdens de zwangerschap of als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van Perjeta dan wel binnen 6 maanden na de laatste dosis, meld deze dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V.
 • Gedurende de aan Perjeta blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van Perjeta gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Productvormen

Perjeta 420mg concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter
Sarmenvatting van de productkenmerken

Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

Pertuzumab is een specialistisch geneesmiddel, omdat het geneesmiddel onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling en alleen in een ziekenhuis kan worden voorgeschreven. Specialistische geneesmiddelen behoren vanaf de ingang van de handelsvergunning (registratie) tot het pakket van verzekerde zorg, ofwel het basispakket.

Het geneesmiddel wordt vergoed bij volwassen patiënten met HER2-positieve borstkanker

 • in combinatie met Herceptin (trastuzumab) en chemotherapie voor:
  • de neoadjuvante behandeling van lokaal gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium borstkanker met een hoog risico op recidief.
  • de adjuvante behandeling van vroeg-stadium borstkanker met een hoog risico op recidief.
    
 • in combinatie met Herceptin (trastuzumab) en docetaxel voor:
  • de behandeling van gemetastaseerd of lokaal teruggekeerde, niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-HER2-therapie of chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte hebben gekregen.
    
 • Het geneesmiddel dient altijd voorgeschreven te worden door een arts.