Rivotril® (clonazepam)

 

Naar aanleiding van een akkoord tussen Roche Nederland B.V. en Cheplapharm Arzneimittel GmbH, delen wij u mede dat deze laatste alle rechten verworven heeft met betrekking tot de onderstaande farmaceutische specialiteit:

Productomschrijving Z-Indexnummer RVG-nummer  
Rivotril tabletten 0,5 mg (150) 12145262 RVG 06870
Rivotril tabletten 2 mg (100) 12145270 RVG 06871
Rivotril druppels voor oraal gebruik 2,5 mg/ml (1 x 10 ml) 12145254 RVG 06872
Rivotril concentraat voor oplossing voor injectie 1 mg/ml (5 x 1 ml) 12145246 RVG 06873

Het Duitse bedrijf Cheplapharm Arzneimittel GmbH heeft het in de handel brengen van het hierboven vermelde product toevertrouwd aan:

Eurocept International B.V.

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Tel: 035 528 39 57

Fax: 035 528 39 88

Bestellingen: [email protected]. Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf 1 september 2021 uw bestellingen van Rivotril bij Eurocept te plaatsen.

 

Voor het melden van bijwerkingen en/of medische informatie kunt u contact opnemen via:

Email: [email protected]  

Tel: +31 35 528 39 57

U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.