Zelboraf® (vemurafenib)

Wat is Zelboraf?

Zelboraf® (vemurafenib) is een doelgerichte therapie voor de behandeling van volwassen patiënten met een melanoom dat zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam of operatief niet te verwijderen is. Zelboraf kan alleen worden gebruikt bij patiënten bij wie de kanker een verandering (mutatie) in het BRAF-eiwit heeft (BRAF-eiwit met een V600-mutatie). Zelboraf blokkeert de activiteit van dit gemuteerde eiwit. Alvorens Zelboraf te gebruiken, moet bij patiënten door middel van een gevalideerde test bevestigd zijn dat hun melanoom dit gemuteerde BRAF-eiwit heeft.

Gemetastaseerd melanoom

Zelboraf is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd melanoom dat positief is voor de BRAF V600-mutatie.

Zelboraf kan gebruikt worden in combinatie met Cotellic® (cobimetinib).

Productvormen

Zelboraf 240 mg tabletten
Verpakkingsinhoud: 56 filmomhulde tabletten

Patiëntenbijsluiter (pdf)
Samenvatting van de productkenmerken (pdf)

Wordt Zelboraf vergoed vanuit het basispakket?

Zelboraf is een specialistisch geneesmiddel, omdat het geneesmiddel onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling en alleen in een ziekenhuis kan worden voorgeschreven. Specialistische geneesmiddelen behoren vanaf de ingang van de handelsvergunning tot het pakket van verzekerde zorg, het basispakket. Het geneesmiddel wordt vergoed voor de behandeling van bovenstaand genoemde indicatie. Het geneesmiddel dient altijd voorgeschreven te worden door een arts.