De levering van Invirase 500 mg filmomhulde tabletten door Roche Nederland B.V. aan de groothandels is per 31 maart 2021 stopgezet. Uw arts kan u informatie geven over alternatieve behandelingen.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.