Onze benadering

CEO Severin Schwan

Bij Roche stellen we alles in het werk om strenge ethische normen te handhaven en overal waar we actief zijn te voldoen aan alle geldende lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. Ethisch verantwoord ondernemen is essentieel voor het creëren en behouden van een gezonde en rechtvaardige omgeving voor iedereen. Daarom houden wij ons strikt aan interne procedures. En waarborgen we dat onze medewerkers wetten, regels en gedragscodes naleven.

Waardecreatie voor alle stakeholders

Wetenschappelijke innovaties zijn noodzakelijk als basis voor het onderzoek naar diagnose en genezing van de grootste medische uitdagingen van deze tijd. Tegelijkertijd moeten wij ook zorgen voor duurzame groei en waardecreatie voor onze stakeholders: de samenleving, de patiënten, onze medewerkers en onze aandeelhouders.

Roche is het grootste biofarmaceutische bedrijf ter wereld en toonaangevend op het gebied van in-vitrodiagnostiek. Dat geeft ons een unieke uitgangspositie om duurzame waarde te creëren met producten en diensten die levens redden of de kwaliteit van leven sterk verbeteren. Door snellere opsporing van ziektes, betere diagnose en de juiste behandeling.

In de cultuur verankerde duurzaamheid

De drie elementen van duurzaamheid – maatschappij, milieu en economie – staan met elkaar in verband. Economisch succes op de lange termijn is niet mogelijk zonder onze verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van milieu en maatschappij. En omgekeerd kunnen we niet bijdragen aan de maatschappij en aan milieubescherming zonder economisch succes.

Bij Roche willen we duurzame bedrijfsgroei en waarde realiseren door:

  • ons bedrijf verantwoord te beheren: corporate governance;
  • hoogwaardig werk te leveren dat de moeite waard is;
  • onze producten bereikbaar te maken voor hen die ze nodig hebben;
  • onze medewerkers op waarde te schatten en hun veiligheid te beschermen;
  • het effect van onze producten en activiteiten op het milieu te minimaliseren;
  • gemeenschapsprojecten te steunen en innovatie in kunst en wetenschap te stimuleren.

Sinds de oprichting in 1896 heeft Roche een diep inzicht ontwikkeld in de zakelijke argumenten voor investeringen in duurzaamheid.

Onze toezeggingen waarmaken

We onderschrijven de definitie van duurzame ontwikkeling die wordt gegeven in het rapport Our Common Future van de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aan de behoeften van het heden voldoet zonder de mogelijkheden van komende generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

Van iedereen bij Roche wordt verwacht dat hij of zij met dezelfde toewijding aan duurzaamheid in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten werkt en onze resultaten op dat vlak ijkt aan die van onze sector en aan best practices.

Veel van onze initiatieven zijn vrijwillig en gaan verder dan de voorschriften en normen van toezichthouders. Intern zijn onze principes voor duurzame ontwikkeling vastgelegd in een gedragscode (Code of Conduct). Het Roche Corporate Sustainability Committee ziet toe op het waarmaken van onze toezeggingen op het gebied van duurzaamheid en bevordert de integratie van duurzaamheid in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Onze gedragscode

Onze ethische normen en verplichtingen zijn weergegeven in onze bedrijfswaarden – integriteit, moed en passie. Onze gedragscode geeft de medewerkers van Roche handvatten om te allen tijde integer te handelen. De medewerkers volgen een verplichte training zodat zij de code begrijpen en weten hoe zij hun bezorgdheid over compliancekwesties of gedrag kunnen uiten.

Onze principes voor prestatiemanagement zorgen ervoor dat bij het vaststellen van het loon van de medewerkers niet alleen rekening wordt gehouden met de resultaten die zij bereiken, maar ook met hoe zij deze bereiken. De principes houden er vooral rekening mee of de prestaties van de medewerker de waarden van Roche weerspiegelen.