Onze toezeggingen

Toegewijd aan duurzaamheid op milieugebied in de hele waardeketen

Bij Roche betekent duurzaamheid op milieugebied: de toekomst beschermen door vandaag de juiste keuzes te maken in een omgeving waarin water steeds schaarser wordt, natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn en de biodiversiteit afneemt.

Wij helpen deze hulpbronnen te beschermen en minimaliseren de belasting van het milieu. Ook onze toeleveranciers en andere partners worden bij dit proces betrokken, zodat we de milieuprestaties van onze producten continu kunnen verbeteren in de gehele waardeketen.

Wij zetten ons volledig in voor meer innovatieve geneesmiddelen voor meer mensen op de hele wereld, en tegelijkertijd voor minder schadelijke milieueffecten van onze activiteiten. Ons langetermijndoel is een vermindering van het totale milieueffect per werknemer van 15% in 2020.

Wij realiseren ons dat dit doel onbereikbaar is als we ons niet richten op duurzaam milieubeheer in de hele waardeketen. Van de inkoop van grondstoffen tot productie, gebruik en afvalverwerking. Daarom hanteren wij een geïntegreerde managementbenadering die onze strategie, doelstellingen en targets op het milieugebied in lijn brengt met onze bedrijfsdoelstellingen.

Geïntegreerd management: cruciaal voor ons succes

Bij Roche denken wij dat de activiteiten die onze milieuvoetafdruk minimaliseren, niet losstaan van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Ook kunnen ze niet worden neergelegd bij één enkele afdeling. Daarom integreren wij onze milieu-activiteiten in al onze bedrijfsprocedures. We passen een decentrale benadering toe: milieubesluiten en -verantwoordelijkheden zijn belegd bij elke Roche-vestiging onder coördinatie van een centrale functie voor beveiliging, veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Medewerkers en het milieu

In ons streven naar een minimaal milieueffect spelen onze medewerkers een doorslaggevende rol. Hun gedrag bepaalt immers vaak of wij onze doelstellingen halen. Door speciale trainingen, e-learnings, voorlichtingscampagnes en beloningen maken wij onze doelstellingen duidelijk en creëren wij bewustzijn hoe iedereen zijn steentje kan bijdragen.