Partnerships

Al in 2006 besloot Roche om Personalised Healthcare centraal te stellen in de strategie. Personalised Healthcare betekent voor iedere patiënt op basis van de juiste diagnose, de juiste therapie op het juiste moment. Roche gelooft in een betere zorg voor patiënten, op basis van meer kennis over de mens zelf én de aandoening die hem of haar treft. Van oudsher kregen alle patiënten met een ziekte hetzelfde geneesmiddel. Deze aanpak werkt voor sommige patiënten, maar is niet effectief voor anderen of veroorzaakt bijwerkingen in sommige gevallen.

Het doel van Personalised Healthcare is om medische zorg doeltreffender te maken. Het stelt ons in staat verschillen tussen patiënten te bepalen en de kennis over subcategorieën van een aandoening te vergroten. Deze nieuwe kennis over patiënten en over aandoeningen kunnen we benutten om nieuwe diagnostische testen en geneesmiddelen te ontwikkelen.

Naast de medisch-technische kant, is ook de psychosociale kant van belang. Daarom werken we samen met ziekenhuizen om de zorg beter toe te rusten voor specifieke doelgroepen zoals jongeren (Adolescents & Young Adults) en ouderen (Haga Expertisecentrum Geriatrische Oncologie). ‘Doing now what patients need next’ betekent voor Roche ook samen met onze andere partners in de zorg werken aan nieuwe manieren om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

In de kolom rechts op deze pagina vindt u meer informatie over de diverse partnerships waarbij Roche betrokken is.