Nieuwsbericht

Delft, 31 maart 2014

CareLab: verbetering van de borstkankerzorg mogelijk door meer uitwisseling van succesverhalen

Zet enthousiaste technologen, trendwatchers en patiënten een dag bij elkaar, en er ontstaan geheel nieuwe inzichten waar de zorg echt wat aan heeft. Dat bleek uit het eerste CareLab dat vrijdag in Delft plaatsvond. Tijdens dit zorginnovatie-platform brainstormden ruim 40 zorgprofessionals, patiënten, patiëntenorganisaties en medtech start-ups over nieuwe manieren om de borstkankerzorg verder te verbeteren.

Patiënten, medici en andere betrokkenen bij de borstkankerzorg hebben genoeg wensen en ideeën om de zorg te verbeteren, maar het ontbreekt vaak aan tijd, middelen of oplossingen om er echt actie op te ondernemen. Medtech start-ups werken daarnaast aan geheel nieuwe ideeën of services, maar hebben niet altijd direct een idee hoe hun vindingen goed door te vertalen zijn naar specifieke terreinen in de zorg, zoals borstkanker. Breng die twee werelden bij elkaar, en de kruisbestuiving komt op gang. Met dat idee initieerden Roche Nederland en YES!Delft, de start-up incubator van de TU Delft, het CareLab2014. Het doel van CareLab is nieuwe ideeën en inspirerende concepten te genereren die deelnemende start-ups kunnen doorontwikkelen om uiteindelijk de borstkankerzorg verder te verbeteren.

Aan het einde van de dag werd het meest hoopvolle idee verkozen voor concrete verbetering binnen de borstkankerzorg. Het winnende idee was een nieuw platform voor zorgprofessionals. “Er wordt wel volop medische informatie uitgewisseld, maar professionals wisselen momenteel nog te weinig met elkaar uit over hoe je het beste met patiënten communiceert. Daarom hebben we het idee om een platform te ontwikkelen waar zorgverleners best-practices rondom patiëntcommunicatie kunnen uitwisselen,” aldus Jurian Sluiman van Soflomo, één van de start-ups die bij de ontwikkeling van dit idee betrokken was. Sue Peterse, Bertine van Voorthuizen, Johanneke Portielje en Aukje Cnossen stonden samen met hem aan de oorsprong van dit idee.

De jury, gevormd door MUMC+ internist-oncoloog prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen, KWF-manager doelbesteding drs. Sandra Kloezen, Pink Ribbon-directeur drs. Susan Veenhoff en patient advocate van de Borstkankervereniging dr. Margreet Jonker, noemde het platform “een mind-shift binnen de borstkankerzorg.” Er zijn heel veel goede ideeën en initiatieven in Nederland, maar betrokkenen weten dat te weinig van elkaar. Door deze initiatieven in een vroeg stadium beter met alle betrokkenen te delen, vindt concrete verbetering plaats, aldus het juryrapport.

De brainstormdag werd gevoed door onderzoeksresultaten van de Borstkankervereniging Nederland over de huidige knelpunten in de borstkankerzorg. Hieruit bleek dat volgens patiënten de belangrijkste verbeterpunten snellere doorlooptijden, meer aandacht voor individueel behandelplan, begrijpelijke persoonlijke informatie en ondersteuning bij vermoeidheid, reconstructies en ‘late’ gevolgen zoals reïntegratie zijn.
*Het onderzoek is uitgevoerd in maart 2014 door Borstkankervereniging Nederland in opdracht van Roche Nederland. Het betreft een online kwantitatief onderzoek onder 2.000 B-Force mensen van 18 jaar en ouder in Nederland. Er deden ruim 800 mensen aan mee.