Nieuwsbericht

Woerden, 12 februari 2015

Geen beïnvloeding onderzoek MUGAS door Roche

 

  • Het MUGAS-comité is opgezet door vier wetenschappers met een unrestricted grant van Roche. MUGAS heeft volledige discretie in hoe zij deze grant gebruiken. De vier wetenschappers hebben geen honorarium van Roche ontvangen. De organisatoren hebben de verantwoordelijkheid genomen voor het identificeren en uitnodigen van onafhankelijke experts en derden om de bijeenkomst bij te wonen. Inclusief journalisten van BMJ, New Scientist and Science en Cochrane (zij zijn niet op de uitnodiging ingegaan).
  • Financiële ondersteuning was noodzakelijk om de vier wetenschappers in de gelegenheid te stellen alle deelnemers in een vertrouwelijke omgeving samen te brengen om te discussiëren over de data. Roche heeft een leidende rol ingenomen in het verbeteren van de toegang tot data van clinical trials voor third-party onderzoekers en heeft daarom ook een unrestricted grant verschaft aan het comité om discussies over de data te laten plaatsvinden.
  • De enige rol die Roche heeft gehad in de gehele analyse is het verstrekken van de door de onafhankelijke MUGAS-groep opgevraagde data. Roche heeft geen inmenging gehad bij het ontwerp van de studie, de analyse, de interpretatie van de data en heeft ook geen preview van de studieresultaten gezien. Roche heeft ook niet de kans gehad om manuscripts van tevoren in te zien of erop te reageren.