Nieuwsbericht

Geneesmiddelenmarkt innoveren door cocreatie

Vandaag is in het FD onderstaande ingezonden brief van Roche Nederland gepubliceerd.

In het FD van 24 juni jl. stelt Harry Suykerbuyk dat farmaceutische bedrijven marketinguitgaven moeten vervangen door R&D-investeringen. Deze oplossing is gebaseerd op een beperkte visie op marketing en lost het probleem niet op. Het vergroten van de toegang tot innovatieve geneesmiddelen vraagt om focus en cocreatie: innovatieve en disruptieve publiek-private samenwerking gericht op de langere termijn.

Focus
Roche richt zich op moeilijk te genezen aandoeningen, zoals kanker, MS, hemofilie, reuma en antibiotica-resistentie. De afgelopen tien jaar heeft Roche tussen 20-24% van haar omzet aan R&D besteed. Deze innovatiefocus rendeert: komend jaar brengt Roche vier nieuwe geneesmiddelen naar de markt.

Vergoeden naar waarde
Bij marketing wordt vaak aan reclame gedacht. Marketing bij Roche gaat over waarde creëren voor patiënten door zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun wensen en behoeften. Kennis over werkzaamheid van behandelingen is gewenst in een zorgstelsel dat naar value based health care toegroeit. Vergoedingen voor geneesmiddelen zijn daarin gebaseerd op resultaten van de behandeling. Daarvoor is zorgvuldige registratie van patiëntervaringen noodzakelijk. Roche ondersteunt de opbouw van registers.

Zorg op maat
Zowel jongeren als ouderen en mannen als vrouwen reageren anders op geneesmiddelen. Personalized healthcare is in opkomst: de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek bij de juiste patiënt. Ook na marktbetreding blijft Roche onderzoek doen naar de werkzaamheid van geneesmiddelen. Onder meer het genetisch profiel – dat bepaalt of een geneesmiddel aanslaat – en psychosociale zorg bepalen het succes van een behandeling. Daarom steunt Roche tal van projecten waarbij expliciet wordt onderzocht hoe zorg op maat gegeven kan worden.

Cocreatie
Vergoeding naar waarde via risk sharing schemes vindt in Italië al plaats in publiek-private samenwerking. Waarde, klinische resultaten, budgetimpact en gepast gebruik wegen daarin mee. Roche gaat graag met patiënten, zorgverleners, onderzoekers en de overheid in gesprek om te kijken wat er in Nederland mogelijk is.

Celia Noordegraaf is hoofd Corporate Communicatie bij Roche Nederland
Bibiche Wymenga is binnen Roche Nederland verantwoordelijk voor publiek-private samenwerking