Nieuwsbericht

HagaZiekenhuis en Roche willen samen de behandeling van ouderen met kanker verbeteren

Internist-oncoloog Johanneke Portielje: “Bij oudere patiënten met kanker vindt er nog te weinig wetenschappelijk onderzoek plaats.”
16 december 2015

Het HagaZiekenhuis en Roche gaan samenwerken om wetenschappelijk onderbouwd inzicht te krijgen in wat de beste behandeling is voor de oudere patiënt met kanker. Dr. Johanneke Portielje, internist-oncoloog van het HagaZiekenhuis: “Behandeling van de oudere kankerpatiënt wijkt vaak af van de standaardbehandeling die bij jongere kankerpatiënten wel mogelijk is. De oncologische zorg is nog onvoldoende afgestemd op de behandeling van oudere patiënten en wordt gehinderd door gebrek aan wetenschappelijke bewijsvoering.”

Om kanker zo adequaat mogelijk te behandelen wordt wereldwijd veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo worden meerdere kankersoorten steeds beter behandelbaar. Maar bij oudere patiënten met kanker vindt er nog te weinig wetenschappelijk onderzoek plaats. Vanwege bijkomende chronische aandoeningen zoals diabetes, een hoge bloeddruk of aderverkalking en het gebruik van vaak meerdere medicijnsoorten zijn bestaande behandelrichtlijnen over het algemeen niet op hen toepasbaar en is er meer zorg op maat nodig. De kans op interacties en bijwerkingen stijgt met het toenemen van het aantal geneesmiddelen dat wordt gebruikt.

Wetenschappelijk onderzoek

De strijd tegen kanker is nog lang niet gestreden. In de toekomst wordt er zelfs een groei verwacht van het aantal oudere patiënten met kanker en zal de zorgvraag verder oplopen. Het HagaZiekenhuis heeft daarom speciaal voor ouderen met kanker een expertisecentrum. Roche ontwikkelt diagnostische testen en innovatieve geneesmiddelen waarmee wereldwijd miljoenen patiënten worden geholpen. “Zonder onderzoek worden geen nieuwe doeltreffende therapieën uitgevonden. Haga en Roche hebben nu afgesproken gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die de zorg aan de oudere kankerpatiënt structureel kunnen verbeteren. Door de complexe zorg goed in kaart te brengen via wetenschappelijk onderzoek en de uitkomsten te meten, wordt sneller duidelijk hoe geneesmiddelen bij oudere patiënten werken in de dagelijkse praktijk en zal de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren”, licht Monique op ten Berg, Medical Director van Roche Nederland, toe.