Nieuwsbericht

Informatie over diagnose en behandeling borstkanker: begrijpelijk voor iedereen?

Roche introduceert dit jaar in de Borstkankermaand twee boekjes over borstkanker, speciaal gemaakt voor laaggeletterden. ‘Wat is borstkanker, wat doet een oncoloog, wat gebeurt er bij een chemokuur en wat zijn hormoonpillen?’: dit zijn voorbeelden van onderwerpen in de boekjes, in eenvoudige bewoordingen en met sprekende tekeningen van herkenbare situaties.

 

Laaggeletterheid in borstkanker-voorlichting

Dit jaar hebben we ons uitgebreid georiënteerd op de problematiek van laaggeletterdheid onder borstkanker-patiënten. Corafien Kuck, verantwoordelijk voor borstkanker bij Roche: “We voerden gesprekken met zorgverleners en staken ons licht op bij instanties die zich met laaggeletterdheid bezig houden op diverse sociaal-maatschappelijke gebieden. Het beeld was verrassend duidelijk: ‘dat bijna niemand daar eerder aan gedacht heeft… – ja natuurlijk is er behoefte aan!’, hoorden we telkens. Laaggeletterdheid blijkt een behoorlijk onontgonnen gebied te zijn op de verder zeer goed ingekleurde kaart van voorlichting aan borstkanker-patiënten,” schetst Corafien.

Makkelijk lezen

Beknopt en helder schrijven is een kunst, en als het over medische zaken gaat al helemaal. Daarom is hiervoor een redactieteam samengesteld waarin medische en taalkundige experts samen de klus hebben aangepakt. De conceptteksten zijn aan een panel van laaggeletterden voorgelegd, en er is een eindredactie-slag overheen gegaan door het gespecialiseerd bureau ‘Simpel Schrijven’. Hiermee verdienden de boekjes uiteindelijk het predicaat ‘Keurmerk gewone taal’, van de stichting Makkelijk Lezen.

 

Patiënten krijgen boekjes via de arts

Corafien Kuck: “We hebben geprobeerd de balans te vinden tussen ‘zo compleet mogelijk’ en ‘effectieve communicatie’ rond de belangrijkste informatie over borstkanker-behandeling. Dan kom je alsnog op 18 pagina’s per boekje, maar door de opbouw, opmaak en de klare taal, kunnen ook laaggeletterden hier goed mee uit de voeten.” Patiënten krijgen de boekjes via hun arts of verpleegkundige. Ziekenhuizen kunnen de boekjes aanvragen via hun Roche contactpersoon. “We zijn zeer benieuwd wat de reacties van patiënten en behandelaars zullen zijn. We verwachten er veel van – en denken dat Roche op deze manier weer wat extra heeft bijgedragen aan de goede zorg voor de borstkanker-patiënten in Nederland!,” besluit Corafien.