Nieuwsbericht

Kamervragen

In de Tweede Kamer zijn op 10 april 2017 Kamervragen gesteld naar aanleiding van publicaties in de media, waarin Roche is genoemd. Naast onze eerdere verklaring hebben wij onze medewerking verleend aan de beantwoording van vragen van betrokken organisaties. Het volgende hebben wij gecommuniceerd:

Indruk in de media
In Kamervragen 1 t/m 5 en 17 wordt Roche genoemd. Roche betreurt dat de indruk is ontstaan dat er een deelneemster aan klinisch onderzoek en/of NGOs die betrokken zijn bij het betreffende rapport over klinisch onderzoek in Egypte, dat door Public Eye is gepubliceerd in juni 2016, doelbewust zouden zijn geïntimideerd. Communicatie heeft over 3 schijven plaatsgevonden, te weten het lokale kantoor van Roche in Egypte, het regiokantoor waarbinnen Egypte valt en het hoofdkantoor in Bazel. Wij hebben inmiddels ontdekt dat hier het afgelopen jaar niet steeds direct de juiste contactpersonen zijn bereikt. Het spijt ons dat daardoor mogelijk de indruk is ontstaan dat Roche iets te verbergen zou hebben. Daarvan heeft Roche Public Eye ook op de hoogte gesteld.