Nieuwsbericht

 

WOERDEN – In vervolg op eerdere publicaties op de website Follow the Money over medicijntesten in arme landen publiceert de Volkskrant vandaag, 4 april, een kritisch artikel over een Egyptische vrouw die heeft deelgenomen aan een klinische studie van Roche.

Roche onderschrijft in alle opzichten de noodzaak van zorgvuldig en ethisch handelen bij medicijntesten. De patiëntveiligheid moet daarbij in onze ogen te allen tijde worden gewaarborgd. Wanneer organisaties zich zorgen maken of de regels wel worden nageleefd, nemen wij dat zeer serieus. Dat hebben wij in dit geval ook gedaan.

Patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid is een topprioriteit bij Roche. Wij hebben de wettelijke verplichting om te allen tijde zorgvuldig onderzoek te doen naar mogelijke bijwerkingen van onze medicijnen. Het rapport van Public Eye, waar in de artikelen naar wordt verwezen, maakt melding van ernstige bijwerkingen als gevolg van het gebruik van één van onze medicijnen. Onderzoek in onze database en contact met de onderzoekers van de klinische studie, gaf echter geen aanwijzingen voor het optreden van deze bijwerkingen. Daarom zijn wij naar Egypte gegaan om uit de eerste hand te vernemen, of deze bijwerkingen zich inderdaad als gevolg van de studie hadden voorgedaan. Dat bleek niet het geval. Ook bij andere proefpersonen zijn deze effecten niet opgetreden.

Transparantie
Dankzij haar deelname aan de studie is de patiënte vier jaar later nog steeds gezond. Het medicijn is inmiddels op de markt en wordt zowel in Nederland als in Egypte verstrekt. Vanuit ons hoofdkantoor in Basel is contact geweest met de Volkskrant. Roche is altijd bereid verantwoording af te leggen over haar handelwijze rond klinische studies. Ons wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met artsen is de basis voor onze innovatieve medicijnen, die patiënten nodig hebben nu en in de toekomst.

Internationale standaards
De klinische studies die onder verantwoordelijkheid van Roche worden uitgevoerd, voldoen overal ter wereld aan dezelfde internationale standaards zoals Good Clinical Practice (GCP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP), and the Declaration of Helsinki. In 2016 waren dat er ruim 32000.

Meer weten? Roche in de Access to Medicine Index (ATMI).