Nieuwsbericht

Meer waarde voor de patiënt

Het World of Health Care Congresstival (WoHC) is één van de grootste en meest inspirerende congressen over gezondheidszorg in Nederland, waar meer dan 500 Nederlandse en internationale vertegenwoordigers van ziekenhuizen, kennisinstellingen, bedrijven, gezondheidszorgorganisaties, en de overheid bijeen komen om te netwerken, kennis te delen en geïnspireerd te raken. De insteek van het congres is om interactief over de grenzen van disciplines, sectoren en zorgsystemen heen te kijken. Zo zijn er astronauten, dokters, goochelaars, technologie-experts, ministers en ondernemers te vinden in de rij sprekers.
Het congres is een initiatief van de Task Force Health Care, die (inter)nationale trends uit de zorg vertaalt naar inbreng voor de innovatieagenda voor de Topsector Life Sciences & Health in Nederland. Samen met de Task Force faciliteert Roche Nederland de cocreatie-sessie “Value Based Health Care – How to define Value” in Den Haag, Fokker Terminal, 28 september 2017.

In Nederland – zoals ook in andere landen – zijn de stijgende kosten van de gezondheidszorg een hot issue. Value-Based Health Care (VBHC) – ook wel bekend als waardegedreven of waardegestuurde zorg – biedt een oplossing voor een duurzaam zorgstelsel, waarbij uitkomsten voor patiënten worden verbeterd en tegelijkertijd de kosten van de gezondheidszorg worden beheerst om zorg toegankelijk te houden. Roche heeft de afgelopen tijd flexibele bekostigingsmodellen ontwikkeld, waarbij de waarde van de behandeling voor patiënt en maatschappij uitgangspunt is. Daarbij wordt rekening gehouden met de hele waardecyclus van een behandeling en kunnen muren in zorgpaden worden doorbroken. In publiek-private samenwerking in bijvoorbeeld Italië zijn enkele van deze modellen al in gebruik. Verscheidene ziekenhuizen in Nederland – onder meer het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein als lid van de Santeon-groep – werken al enkele jaren samen met andere ziekenhuizen om gegevens te registreren en uit te wisselen die nodig zijn om de waarde van de behandeling – inclusief gebruik van passende geneesmiddelen – te beoordelen.

In de internationale co-creatiesessie gaan de deelnemers na introducties van waarde-experts uit Nederland (Paul van der Nat uit het St. Antonius Ziekenhuis) en Italië (Dario Scapola, director Market Access Roche Italy) onder leiding van deskundige moderatoren aan de slag om van elkaar te leren en oplossingen te vinden om barrières weg te nemen die nu nog een waardegestuurde zorg -VBHC – in de weg staan. Er worden deelnemers uit onder meer de Golfstaten, de VS, Duitsland, Zuid-Afrika, Brazilië, het VK, China, België, Indonesië en Polen verwacht. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.