Nieuwsbericht

Ministerie VWS en Roche akkoord over kosten borstkankermedicijn

Roche is verheugd te kunnen melden dat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten pertuzumab in het basispakket van de zorgverzekering te houden. Roche en VWS hebben daarover een akkoord bereikt. Een behandeling met pertuzumab wordt gegeven aan patiënten met het type HER2-positieve borstkanker.

Sheri Morin, directeur van Roche Nederland: “Door het constructieve overleg met het ministerie hebben we dit goede nieuws voor borstkankerpatiënten kunnen bereiken. Wij vinden het belangrijk dat zij er zeker van kunnen zijn dat ze dit geneesmiddel krijgen als zij het nodig hebben.’’

Sinds 2013 in basispakket
Pertuzumab is in 2013 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. In januari 2016 concludeerde het Zorginstituut Nederland dat pertuzumab een effectieve behandeling is bij uitgezaaide borstkanker. Het Zorginstituut heeft echter vastgesteld dat de kosten van de behandeling met pertuzumab het richtbedrag overschrijden. Het Zorginstituut Nederland werkt met een zogenaamde Incrementele Kosten Effectiviteits Ratio (IKER). Overleg tussen VWS en Roche heeft nu geleid tot een financieel arrangement.

Betaalbare zorg
Roche vindt het belangrijk dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom werken wij samen met onder andere de overheid, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties om tot betaalbare geneesmiddelen te komen. Ook in het geval van pertuzumab hebben wij intensief samengewerkt met het ministerie van VWS. Morin: “Wij zijn tevreden met de overeenkomst. Patiënten die pertuzumab al gebruiken, weten nu dat het vergoed blijft. En artsen kunnen hun patiënten nu duidelijke informatie geven.”

Over Roche
Het Zwitserse bedrijf Roche ontwikkelt geneesmiddelen en diagnostische hulpmiddelen met als doel het leven van mensen te verbeteren. Met onze geneesmiddelen richten wij ons op aandoeningen die nog veel aandacht behoeven en waar het menselijk lijden groot is, zoals kanker en reuma. Wij ontwikkelen alleen innovatieve geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen voor aandoeningen waar nog geen behandeling of geen goede behandeling voor is. Op basis van onze diagnostische hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor het onderzoeken van weefsel, stellen we artsen in staat een scherpe diagnose te stellen. En daardoor de juiste behandeling op het juiste moment aan de juiste patiënt te geven. Een belangrijke stap in de verbetering van de gezondheidszorg.

Voor meer informatie:
Celia Noordegraaf, Hoofd Communicatie Roche Nederland
Tel. 06 – 22 56 16 13
E-mail: celia.noordegraaf@roche.com