Nieuwsbericht

Woerden, 1 september 2014

Nomineer nu voor Roche Oncology Award 2015

Bezorg het meest innovatieve project ten behoeve van de kankerpatiënt 50.000 euro

Heeft u een innovatief project of projectplan dat betrekking heeft op oncologische zorg en zich beweegt op het terrein van patiëntgericht onderzoek, verpleging, voorlichting, begeleiding of ondersteuning van de oncologische patiënt? Dien het dan uiterlijk 31 oktober 2014 in voor de Roche Oncology Award 2015 op www.rocheoncologyaward.nl. Aan de award is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Nominaties kunnen worden aangedragen door specialisten, ziekenhuisapothekers, research- of oncologieverpleegkundigen en kankerpatiëntenorganisaties.

In 1962 kwam het cytostaticum fluorouracil (5FU) op de markt. Met deze doorbraak in de behandeling van kanker deed Roche 52 jaar geleden zijn intrede in de oncologie. Om dit te vieren heeft Roche Nederland de Roche Oncology Award in het leven geroepen. Met deze award, die elke twee jaar wordt uitgereikt, willen we creatieve en innovatieve oncologische projecten die niet uit het reguliere budget kunnen worden gefinancierd een podium bieden. Tegelijkertijd willen we alle specialisten, apothekers, verpleegkundigen en kankerpatiëntenorganisaties danken voor de jarenlange prettige en vruchtbare samenwerking. Op www.rocheoncologyaward.nl vindt u meer informatie over de award én de voorwaarden waaraan het winnende project dient te voldoen.

De jury

Genomineerde projecten worden door de onderstaande jury beoordeeld op een aantal criteria, waarbij het voordeel voor de patiënt, het innovatieve karakter en de oncologische zorg of onderzoek centraal staan.

  • Prof. dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog, LUMC, voorzitter NVMO
  • Prof. dr. ir. J.J.M. van der Hoeven, internist-oncoloog, LUMC, voorzitter SONCOS
  • Dr. A.J. ten Tije, internist-oncoloog, Amphia Ziekenhuis
  • Drs. M.H.P. Bögels, directeur, Levenmetkanker
  • Mw. L. Roebers, researchverpleegkundige, Rijnstate Ziekenhuis
  • Dr. A.M. Dingemans, longarts, Maastricht UMC+
  • Dr. M.J. Kersten, hematoloog, AMC
  • B.L.A. Vanhauwere MD MSc, General Manager, Roche Nederland B.V.

Uitreiking award

De uitreiking van de Roche Oncology Award 2015 zal plaatsvinden tijdens het multidisciplinaire congres ‘Therapie op Maat’ van de NVCO, NVMO en NVRO, verenigd in SONCOS. Het congres vindt plaats op 5 en 6 februari 2015 in hotel en congrescentrum Papendal te Arnhem.

Winnaar 2013

In 2013 heeft het web-based patiëntenportaal ‘Mijn Esperanz’, een initiatief van de gelijknamige oncologische zorgorganisatie Esperanz, de eerste Roche Oncology Award gewonnen. De prijs ter waarde van 50.000 euro werd door prof. dr. ir. J.J.M. van der Hoeven namens de jury aan oncoloog drs. A. van Bochove, tevens medisch directeur van Esperanz, overhandigd.