Nieuwsbericht

Patient journey als uitgangspunt bij Value Based Health Care

Patiënten moeten meer betrokken worden bij de zorg, is de belangrijkste conclusie van een cocreatiesessie tijdens het World of Healthcare congres op 28 september 2017 in Den Haag. Vanuit zes verschillende perspectieven is gekeken naar Value Based Health Care (VBHC), een veelbesproken concept dat nog om de nodige invulling vraagt. Een internationaal gezelschap heeft samen oplossingen bedacht voor uitdagingen met betrekking tot VBHC oftewel waardegedreven zorg.

De groep die onder leiding van Machteld de Bont van Care for Cancer vanuit patiëntenperspectief aan de slag is gegaan, heeft daarbij zowel de prijs voor de meest urgente als de meest haalbare oplossing gewonnen. Ervaren consultants van Vintura en Value2Health stellen expertise beschikbaar om de oplossingen uit te werken. De winnaars van de prijs voor de meest out-of-the-box oplossing gaan in gesprek met artsen, patiënten en medewerkers in de verbeterteams van het St. Antoniusziekenhuis om hun idee in de praktijk te toetsen.

Samenwerken
In samenwerking met de Taskforce Healthcare organiseerden Roche Nederland de sessie met als doel tot een versnelling te komen op het gebied van waardegedreven zorg. Een te sterke focus op prijs en volume in het maatschappelijk debat remt de noodzakelijke innovatie. Het is noodzakelijk dat partners in de zorg samen kijken naar de uitdagingen die spelen en daar oplossingen voor vinden. Hoe komen we door de uitkomsten van zorg met elkaar te vergelijken tot continue verbetering van zorg, bijvoorbeeld. En hoe bepalen we de waarde van een bestaande therapie, die op verschillende wijze wordt ingezet voor meerdere ziektebeelden.

MEDx
Keynote speaker Paul van der Nat van het St.Antonius Ziekenhuis laat zien, hoe zijn ziekenhuis samen met andere ziekenhuizen uit de Santeongroep de kwaliteit van zorg meetbaar probeert te maken en patiënten daarover informeert. Doel is de zorg beter te maken door de uitkomsten met elkaar te vergelijken. Maar hoe maak je daar een continu verbeterproces van? Organiseer een MEDx naar analogie van een TEDx, is één van de suggesties. Of: verlaag het eigen risico van patiënten die data willen delen. En: stel een fixed fee vast voor complicaties. Op die manier loont het om complicaties te voorkomen. In een gesprek met de patiëntenadviesraad en de verbeterteams in het St. Antoniusziekenhuis worden deze ideeën binnenkort nader verkend.

Innovatie
Keynote speaker Giovanni Giuliani, payer evidence leader van Roche Italia, laat in zijn presentatie zien hoe one-size-fits-all geneesmiddelen steeds meer worden vervangen door op de persoon toegesneden medicatie. Doordat steeds meer bekend wordt over het genetische profiel van de patiënt én van de tumor, ontstaan nieuwe combinatietherapieën en technologieën. Dat vraagt om nieuwe betaalmodellen gebaseerd op de waarde van een geneesmiddel voor de therapie. In Italië wordt al tien jaar samengewerkt tussen overheid, zorgaanbieders en leveranciers om te komen tot gedifferentieerde prijzen gebaseerd op de waarde van het geneesmiddel voor verschillende ziektebeelden. Hoe zou je ook in Nederland de samenwerking tussen patiëntenorganisaties, verzekeraars, zorgaanbieders en leveranciers kunnen versnellen om de betaalbaarheid van nieuwe medicijnen veilig te stellen?

Patient journey
In twee rondes is gedacht over de vraag hoe patiënten meer betrokken kunnen worden bij de verbeterteams in het ziekenhuis. Door uit te gaan van wat waardevol is voor de patiënt, is het antwoord. Het gaat om de zogenaamde PRO(M): Patient-Reported Outcome (Measure). Tijdens de gehele reis die de patiënt meemaakt, van eerste bezoek aan de arts tot en met nazorg, moet op verschillende momenten gevraagd worden welke waarde de patient op dat moment geeft aan de kwaliteit van leven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van virtual games of via social media. Om representatieve uitkomsten te krijgen moeten patiënten verplicht worden hun input te geven. Niet alleen als het slecht gaat, maar juist ook als het goed gaat. Maak tenslotte één persoon binnen het ziekenhuis verantwoordelijk voor de verbetering van de kwaliteit van zorg. Met één aanspreekpunt voor de patiënt verhoog je de betrokkenheid van de patiënt.

 

De partners en stellingen tijdens het World Café waren:

Tafel 1 – Challenge: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat VBHC verbeterteams in ziekenhuizen worden “beloond”voor het verbeteren van waarde? (bijv.: hoger patiëntenvolume, investeringen in ontwikkeling etc.)
Expertise tafelvoorzitter: Socio-Economic Impact / Return on Investment
Nino Bellengé, Vital Innovators
Tafel 2 – Challenge:  Hoe komen we van benchmarking van uitkomsten naar (inbedding van) kwaliteitsverbeteringsinitiatieven in ziekenhuiszorg?  
Expertise tafelvoorzitter: Ontwerp en implementatie van VBHC registers in verschillende bedrijfsculturen
Wim Smit, MRDM – Value2Health
Tafel 3 – Challenge: Hoe bepaal je de “waarde van toepassing” van 1 bestaande therapie / technologie voor meerdere aandoeningen? (“multiple indications”)
Expertise tafelvoorzitter: Health Technology Assessment / Gezondheidseconomie
Gimon de Graaf, iMTA Erasmus Universiteit, Instituut voor Health Technology Assessments
Tafel 4 – Challenge: Hoe kunnen we samenwerking tussen patiënten, betalers, wetgevers en bedrijven versnellen om snellere toegang tot een betere levenskwaliteit te realiseren?
Expertise tafelvoorzitter: Geluk / Welzijn en de Waarde van Levenskwaliteit
Kees Wessels, Platform Zo Werkt De Zorg, Waardenproject (Argumentenfabriek)
Tafel 5 – Challenge: Hoe moeten nieuwe combinaties van therapieën en technologieën worden betaald en vergoed?
Expertise tafelvoorzitter: Innovatieve Vergoedingsoplossingen & Waardemodellen voor publiek-priate samenwerking wereldwijd
Femke Smeets,Programmamanager, PharmAccess Group
Tafel 6 – Challenge: Hoe betrekken wij patiënten het beste bij VBHC verbeterteams in ziekenhuizen?
Expertise tafelvoorzitter: Patiëntenperspectief op Ervaren Zorguitkomsten en PROMs
Machteld de Bont, Directeur Care for Cancer

 

Klik hier voor de presentaties van de keynote speakers:

Giovanni Giuliani: VBHC: Future Access Challenges for Innovative Treatments & Technology

Dr. Paul van der Nat: Value-based healthcare: Implementation Challenges