Nieuwsbericht

Roche over toegankelijkheid geneesmiddelen

  • Wij willen graag samen met ziekenhuizen, zorgverzekeraars, artsen, patiënten, vergoedingsinstanties en overheid meewerken aan oplossingen om de strijd tegen bijvoorbeeld kanker ook in de toekomst betaalbaar te houden.
  • Het is voor de patiënt van belang dat deze ervan verzekerd is dat alle in de richtlijnen opgenomen behandelingen ook daadwerkelijk gekregen kunnen worden.
  • Roche werkt actief mee om zijn geneesmiddelen zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk te maken.
    Dat doen we door zelf (onder andere) innovatieve prijsmodellen te ontwikkelen, zoals verschillende prijzen voor verschillende indicaties en ‘pay for performance’. Bij de laatste betaalt het ziekenhuis alleen als het geneesmiddel effectief is bij de patiënt.
  • Ook pleiten we voor meer transparantie in gebruik en effectiviteit van geneesmiddelen door middel van registries (zoals Roche heeft geïnitieerd bij het Dutch Melanoma Registry in samenwerking met het Zorginstituut Nederland en de beroepsgroep, NVMO en WIN-O). Hierbij wordt scherp in de gaten gehouden hoe een middel het doet zodat tijdig kan worden vastgesteld of het geneesmiddel waarde heeft of dat overgestapt moet worden.
  • Wij gaan met onze geneesmiddelen steeds meer toe naar gepersonaliseerde gezondheidszorg: specifieke, precieze behandelingen met effectiviteit bij de individuele patiënt. Oftewel meer precieze bescherming, minder verspilling en effectievere besteding van het budget.
  • Wij zijn voorstander van één bekostigingssysteem voor de vergoeding van geneesmiddelen in plaats van de huidige twee systemen (intramuraal en extramuraal). Zo kunnen schommelingen goed opgevangen worden en kunnen besparingen door patentverlies ten goede komen aan toegang tot nieuwe, innovatieve geneesmiddelen.