Nieuwsbericht


Hans Haring en Sheri Morin in de videoconference room

Woerden werkt

Op 20 september 2017 bracht Hans Haring, wethouder van Economische Zaken van Woerden, een bedrijfsbezoek aan Roche Nederland. Hij werd daarbij vergezeld door Reinard van Doggenaar, accountmanager Bedrijven bij de gemeente en Sabrina van den Hoek van Ferm Werk. Na een hartelijke ontvangst door general manager Sheri Morin werd het gezelschap rondgeleid door het Roche-pand aan de Beneluxlaan. Aansluitend vond een kennismakingsgesprek plaats waarbij met name de thema’s werkgelegenheid en duurzaamheid aan de orde zijn gekomen.

Werkgelegenheid
Woerden spant zich net als veel andere gemeentes in om een tweedeling te voorkomen tussen degenen die het wel en niet redden op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt kent een grote vraag naar geschoold personeel en een overschot aan ongeschoold personeel. Om nog niet eens te spreken over de zeer beperkte ruimte in onze economie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Roche onderstreept het belang van het hebben van werk voor een gezonde samenleving. Om deze reden is Roche al jaren partner van Fit for Work, een samenwerkingsplatform dat zich richt op werkbehoud door mensen met een chronische ziekte. Afgesproken wordt de mogelijkheden te verkennen voor een regionaal Fit for Work-event.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een onderwerp, dat zowel landelijk als lokaal hoog op de agenda staat. De landelijke ambities, voortkomend uit het klimaatakkoord van Parijs, zijn hoog en de lokale ambities zijn zelfs nog hoger. In de ogen van de gemeente is het zonder medewerking van het ondernemerswezen onmogelijk om deze ambities te verwezenlijken. Daarom wil zij graag horen op welke manier Roche werkt aan de verduurzaming van haar bedrijfsvoering. Roche is een internationaal bedrijf, dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Al negen jaar staat Roche op nr. 1 in de Dow Jones Sustainability Index. Op lokaal niveau betekent dit naast de voor de hand liggende zaken als afvalscheiding en vitaliteitsbeleid ook, dat Roche Nederland zich inspant om op alle fronten maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Transparantie, zichtbaarheid naar buiten en openheid horen daarbij.

Woerden
Een groot deel van de 180 Roche-medewerkers komt uit Woerden en omstreken. Een ander deel weet Woerden zeer makkelijk te bereiken dankzij de centrale ligging en de nabijheid van het station. Als lid van de lokale ondernemersvereniging voelt Roche zich zeker verbonden met de stad. Vanuit de videoconferencing room gaat de naam Roche Woerden de hele wereld over!

 

(v.l.n.r) Bibiche Wymenga (coördinator Fit for Work), Isabelle Sandbergen (HR), Hans Haring, Sheri Morin (General Manager), Sabrina van den Hoek (Ferm Werk), Reinard van Doggenaar, Celia Noordegraaf (Communicatie)