Media Release

15.09.2020

1 augustus is Wereld Longkankerdag

Elk jaar wordt op 1 augustus wereldwijd campagne gevoerd om de bewustwording rondom longkanker te vergroten en stil te staan bij alle mensen die longkanker hebben of hebben gehad. Dit jaar vraagt de patiëntenvereniging, Longkanker Nederland, extra aandacht voor patiënten met een mutatie. Een uiterst zeldzame vorm van kanker. Longkanker Nederland interviewde Stefan Willems, hoofd pathologie en medische biologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, over het belang van moleculair testen. Met moleculair testen wordt onderzocht of een patiënt veranderingen heeft in het DNA. Wanneer dit op specifieke plekken in het DNA optreedt, is een doelgerichte behandeling mogelijk.

Elke patiënt verdient de beste behandeling en dit begint bij het stellen van de juiste diagnose. Sinds 2015 werkt Roche samen met Stefan Willems en andere partners in de zorg om moleculair testen in Nederland te optimaliseren. Deze samenwerking brengt onder andere pathologen, longartsen, moleculair biologen, de patiëntenvereniging, zorgverzekeraars en farmaceuten bij elkaar. De ambitie is om meer longkankerpatiënten te testen op mutaties, waardoor meer patiënten in aanmerking kunnen komen voor een doelgerichte behandeling. Hiermee vergroten we de kans op langer en kwalitatief beter leven voor deze patiënten.

Ga voor meer informatie naar de website van Longkanker Nederland.