Media Release

Woerden, 08.07.2020

Duurzaamheid en farmacie

Medicijnverspilling is te voorkomen

 

Duurzaamheid en farmacie. Twee begrippen die nog niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Voor Brigit van Soest wel. Sinds januari 2019 maakt zij zich sterk voor een duurzame farmacie. Om haar missie te doen slagen, kiest zij bewust voor een ketenaanpak. Dankzij haar netwerk weet zij partijen te verbinden.

Toen Brigit in 2019 begon, speelde er een aantal issues in de branche: voorkomen van medicijnresten in het water, risico’s voor mens en milieu in de internationale productieketen en de noodzaak om te komen tot duurzame verpakkingen. Issues die zowel de producenten, als de distributeurs en ‘verkopers’ van geneesmiddelen aangingen, de apothekers. Dankzij haar netwerk wist Brigit naast de brancheorganisaties van de geneesmiddelbedrijven ook de apothekers te verbinden in één programma Duurzame Farmacie. Na drie maanden lag er al een brancheplan Duurzame Verpakkingen voor de hele branche en daarna al snel een Nederlands- en Engelstalige handreiking. Ook sloten de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin, Neprofarm, KNMP én een aantal farmaceutische bedrijven, zoals Roche, zich aan bij de Green Deal in de Zorg.
 

Verbinden
Het voorkomen van medicijnresten in het water vraagt om een iets langere adem. De ketenaanpak gaat hier nog verder. Niet alleen zorgpartijen zijn betrokken, maar ook de waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere waterorganisaties. Brigit, opgeleid als apotheker én dochter van een watergraaf wist deze twee werelden die normaal niet zoveel met elkaar te maken hebben, met elkaar te verbinden. Brigit: “Missie van het programma is om de milieu-impact van ontwikkeling tot aan afvalverwerking van geneesmiddelen te minimaliseren zonder dat dat ten koste gaat van de beschikbaarheid voor de mensen die ze nodig hebben. In mijn rol als programmamanager Duurzame Farmacie probeer ik een beweging op gang te brengen door betrokken partijen met elkaar te verbinden. Ik vind het mooi om initiatieven te bedenken en deze daadwerkelijk ook concreet te maken. Fijn om te merken dat steeds meer partijen aanhaken. Zo starten we dit najaar een bewustwordingscampagne in de Week van Ons Water met als doel mensen bewust te maken van de effecten van medicijnresten op het milieu en hoe belangrijk het is zorgvuldig met medicijnen om te gaan en medicijnverspilling te voorkomen.”
 

Internationaal
De geneesmiddelenketen bestaat uit verschillende onderdelen: ontwikkeling, productie, distributie, gebruik, afvalverwerking. Een deel daarvan speelt zich in het buitenland af en ligt buiten de invloedsfeer van de bedrijven in Nederland. Toch probeert Brigit ook hier een proactieve rol te spelen. Zij is de drijvende kracht achter een consortium opgericht met als doel antibiotica uit het water te weren. Het consortium heeft de verbinding gezocht met internationale organisaties als de AMR Industry Alliance. Nederland heeft veel kennis op het gebied van watertechnologie en brengt die kennis in. Inmiddels maken 18 partijen deel uit van dit consortium.


Systeemverandering
Het is inspirerend om te zien wat in anderhalf jaar is bereikt en wat er allemaal op stapel staat. Binnenkort wordt een Inspiratiegids gepubliceerd met een overzicht van alle acties en goede voorbeelden. Een infographic in deze gids laat de milieu-effecten in elke fase van de keten zien, voor zover deze nu bekend zijn. Om er een paar te noemen: medicijnen veroorzaken 1,8 megaton aan CO2 uitstoot, ongeveer 1/5 van alle emissies van de gezondheidszorg in Nederland. Ieder jaar wordt er 36.000 ton aan verpakkingsmateriaal gebruikt, voornamelijk papier, karton en kunststof. 40% van de medicijnverspilling in de gebruiksfase valt te voorkomen. Jaarlijks gaat dit om 40 miljoen euro. Indrukwekkende cijfers, die niet onmiddellijk om te buigen zijn. “Het is een maatschappelijke opgave om te komen tot een duurzame farmacie,” zegt Brigit. “Met de vinger naar elkaar wijzen heeft geen zin. We moeten deze handschoen samen oppakken. Ik wil iedereen motiveren om hieraan bij te dragen.”

Praat mee met Brigit van Soest tijdens de [email protected] over de vraag: “Hoe voorkomen we medicijnverspilling?”!

13 augustus, 11.00 tot 12.00 uur

Meer informatie en aanmelden: Roche.nl/dialogues