Media Release

Woerden, 15.05.2018

Ministerie VWS en Roche Nederland bereiken akkoord over toelating van de immuuntherapie Tecentriq® (atezolizumab)

Roche Nederland is verheugd te kunnen melden dat minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om atezolizumab met ingang van 1 juni 2018 in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen. Roche en VWS hebben daarover een akkoord bereikt. De overeenkomst ziet in eerste instantie toe op de vergoeding van de behandeling met atezolizumab voor patiënten met niet-kleincellige longkanker en andere indicaties waarvoor atezolizumab in de toekomst beschikbaar komt.

Sheri Morin, directeur van Roche Nederland: “Door het zeer constructieve overleg met het ministerie en de medewerkers van het bureau Financiële Arrangementen Geneesmiddelen hebben we dit goede nieuws voor longkankerpatiënten in een zeer korte tijd kunnen bereiken. Roche vindt het belangrijk dat zij er nu zeker van kunnen zijn dat ze dit geneesmiddel krijgen als zij het nodig hebben.’’

Atezolizumab is een nieuw middel binnen de therapeutische klasse van de zogenoemde PD-(L)1 remmers (immuuntherapie) voor patiënten met kanker. Atezolizumab is momenteel geregistreerd voor longkanker en urotheelkanker1. In februari 2018 oordeelde het Zorginstituut Nederland dat de werkzaamheid van atezolizumab bij longkanker vergelijkbaar is met die van twee andere middelen. Er zijn echter verschillen in aangrijpingspunten, subpopulaties, behandelfrequentie en dosering. Daardoor kan atezolizumab een meerwaarde hebben voor individuele patiënten.

Betaalbare zorg

Roche vindt het belangrijk dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom werken wij samen met onder andere de overheid, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties om tot betaalbare geneesmiddelen te komen. In het geval van atezolizumab hebben wij intensief samengewerkt met het ministerie van VWS om tot een akkoord te komen. Morin: “Wij zijn tevreden met de overeenkomst en verheugd dat longkankerpatiënten die baat hebben bij atezolizumab hier vanaf juni 2018 toegang tot hebben. Wij zullen ons ook maximaal inspannen om voor patiënten met de indicatie urotheelkanker hetzelfde resultaat te bereiken”.

 

Referentie
1 Volgens de Samenvatting van Productkenmerken (SmPC): Tecentriq is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) na eerdere behandeling met platina-bevattende chemotherapie of voor wie cisplatine ongeschikt is. Tecentriq is verder als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) na eerdere behandeling met chemotherapie. Patiënten met EGFR-activerende mutaties of ALK-positieve mutaties moeten ook doelgerichte behandeling hebben ontvangen voor ze Tecentriq krijgen”