Media Release

Woerden, 30.05.2017

Nieuwe studie analyseert bijdrage farma aan toegang tot oncologische zorg

Op maandag 22 mei 2017 is door de Access to Medicines Foundation voor het eerst een analyse gepubliceerd over de toegang tot oncologische medicijnen in landen met lage en gemiddelde inkomens. In de Access to Medicine Index 2016 (ATMI 2016) was oncologie nog niet meegenomen. Echter in de studie ‘Improving Access to Cancer Care – A first analysis of pharmaceutical company actions in low and middle income countries’ wordt nu vanuit een breed perspectief bekeken, wat farmaceutische bedrijven doen om de toegang tot oncologische zorg te verbeteren. Op basis van deze best practices wordt gewerkt aan het vaststellen van een set indicatoren voor de Access to Medicine Index.

 

 

De Access to Medicines Foundation is een non-profit organisatie die is opgericht in Nederland en onder meer wordt gefinancierd door de Nederlandse en de Britse overheid en de Gates Foundation. Doelstelling van de Foundation is te onderzoeken welke acties farmaceutische bedrijven kunnen en moeten nemen om de toegang tot medicijnen te verbeteren. In de ATMI 2016-ranking staat Roche op de een na laatste plaats. Dit komt onder meer doordat oncologische medicijnen niet zijn meegenomen, terwijl Roche wereldwijd nummer één is op het gebied van oncologie.

Initiatieven
Uit het nieuwe rapport van de Access to Medicine Foundation blijkt dat de 16 grootste farmaceutische ondernemingen samen 129 initiatieven ontplooien om de toegang tot medicijnen voor kankerpatiënten te verbeteren. Deze initiatieven richten zich niet alleen op de behandeling zelf, maar ook op zaken als voorlichting, training van zorgprofessionals, verbetering infrastructuur, screening, diagnostiek en prijs. Roche onderscheidt zich positief, zowel door het aantal als de breedte van de projecten. De inventarisatie van best practices is een goede basis om te komen tot een toetsingskader voor de Access to Medicine Index.

Access
Elke patiënt moet toegang hebben tot de juiste behandeling, is de visie van Roche. “Our aim is for every person who needs our products to be able to access and benefit from them”, zegt CEO Severin Schwan in een korte film over het Access to Healthcare-beleid van Roche. Vier factoren zijn cruciaal:

  1. Voorlichting: vergroten van de kennis over een bepaalde ziekte
  2. Diagnostiek: verbeteren van de diagnose
  3. Capaciteit: versterken van het gezondheidszorgsysteem
  4. Betaalbaarheid: ontwikkelen van maatwerkoplossingen samen met stakeholders

Toegang tot medicijnen is een multi-sectorale uitdaging die om duurzame maatwerkoplossingen vraagt. Doing now what patients need next is ons uitgangspunt. Juist ook binnen de oncologische zorg.

ATMF
Bron: Access to Medicine Foundation