Media Release

Woerden, 22.05.2019

Blog Wendy Maas: Patiënt goed, beter, best centraal

Wendy Maas

Negen jaar geleden heb ik zélf ervaren dat het onwerkelijk aanvoelt als het systeem sterker is dan wat de patiënt wil. Bij de bevalling van mijn eerste kind waren er complicaties: zwangerschapsvergiftiging (HELLP-syndroom). Ik lag twee dagen in coma in een ander ziekenhuis dan mijn kind. Een nachtmerrie voor mijn vriend en familie. Toen ik naar huis mocht had ik nog maar recht op twee dagen kraamzorg. Dat was met zekerheid onvoldoende.

Wel kreeg ik andere zorg aangeboden, waar ik geen behoefte aan had. De verzekeraar snapte het probleem, maar "meer dagen kan niet omdat de regels en budgetten zo niet zijn". Ik wist dat wat ik wilde goedkoper was dan de aangeboden zorg en dát is waar ik als patiënt behoefte aan had. Een schat van een kraamverzorgster en verloskundige hebben samen een oplossing gecreëerd. Ze verdeelden de uren over meer dagen, daar schoten ze zelf de reisuren en reiskosten bij in – dat deden ze met liefde en plezier. Échte patiëntgerichtheid. Deze ervaring motiveert mij nog iedere dag om patiëntgerichtheid te vergroten.

Aha-momenten op het ICHOM-congres

Iedereen zegt het. De patiënt staat centraal. Toch kan het écht beter. Die ervaring had ik na enkele aha-momenten bij mijn bezoek aan het ICHOM congres in Rotterdam. Doel van het congres is om value based health care impulsen te geven door wereldwijd standaarden te formuleren voor uitkomstgerichte zorg waarin de patiëntervaring centraal staat. Lees verder op Skipr.nl.