Media Release

Woerden, 11.06.2020

Emicizumab toegelaten tot basispakket dankzij succesvol Ronde Tafeloverleg

Roche is verheugd te kunnen melden dat emicizumab per 1 juli 2020 in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen. Daardoor kan deze behandeling worden gegeven aan een groep van circa 700 patiënten met ernstige hemofilie A. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft daarover met Roche een akkoord bereikt. De afspraken gelden voor de duur van drie jaar tot en met juni 2023.

Roche vindt het belangrijk dat de zorg betaalbaar blijft en dat patiënten er altijd zeker van kunnen zijn dat ze het geneesmiddel krijgen dat zij nodig hebben. Daarom werken wij samen met onder andere de overheid, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties om tot betaalbare geneesmiddelen te komen. In het geval van emicizumab is in een Ronde Tafeloverleg samengewerkt met de verschillende veldpartijen vanuit een gezamenlijk gevoelde noodzaak om het voor de gezondheidszorg beschikbare geld goed te besteden. Met de gezamenlijk inkopende behandelcentra is een prijsverlaging tot stand gekomen die ook voor het ministerie aanvaardbaar is.

Lees meer in het persbericht dat door het ministerie van VWS hierover is verzonden:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/11/emicizumab-toegelaten-tot-basispakket

Lees meer over Ronde Tafels in de medische wereld:
https://www.nrc.nl/advertentie/roche/hoe-dure-medicijnen-toch-beschikbaar-komen