Media Release

Woerden, 05.07.2019

Genomineerden Patient Innovation Award 2019 bekend

Uit de ruim 25 ingediende voorstellen voor de Patient Innovation Award heeft de jury de meest vernieuwende, impactvolle voorstellen geselecteerd. De juryleden vonden het zeer inspirerend om te zien hoeveel ideeën en energie er bestaan om de zorg te verbeteren. De genomineerde voorstellen zijn:

Mindaffect

MindAffect heeft een Brain Computer Interface (BCI) ontwikkeld die locked-in patiënten in staat stelt te communiceren. Patiënten met het locked-in syndroom hebben een neurologische aandoening waardoor zij niet kunnen communiceren. Deze BCI wordt in een pilot-project bij ALS-patiënten in Nederland en België getest waarin feedback wordt verzameld voor de ontwikkeling van een uiteindelijk te leveren product. De Patient Innovation Award wordt ingezet om het communicatiesysteem bij patiënten in te zetten.

Parkinson-app

Het UMC Groningen wil in samenwerking met patiënten en andere partijen een smartphone app ontwikkelen voor patiënten waarmee ze regelmatig zélf de werking en bijwerkingen van de Parkinsonmedicatie kunnen evalueren. Hiermee kunnen artsen samen met patiënten sneller de dosering aanpassen en preciezer op de behoefte van patiënten toespitsen.

Vitaliteitsproject IVY

Ziekenhuisgroep Twente wil de effectiviteit gaan onderzoeken van een e-Health-applicatie gericht op herstel van vitaliteit bij borstkanker-patiënten. Daarbij wordt met name gekeken naar onbewuste gedachtenpatronen  (=cognitieve bias) die vermoeidheid als symptoom in stand houden, waardoor het herstel en functioneren in het dagelijks leven belemmert.

Beoordelingscriteria

In lijn met de doelstelling van de Award heeft de jury met name gekeken naar de volgende punten:

  1. Is het voorstel echt vernieuwend of bestaat het al ergens anders?
  2. Draagt het bij aan het welzijn van patiënten en/of verbetert het de zorg?
  3. Wat is de impact van het project? Wat is het resultaat na afloop?
  4. Is het resultaat iets, dat ook op andere plekken kan worden toegepast. Met andere woorden, is het schaalbaar?
  5. Zit het plan van aanpak goed in elkaar?
  6. Waar wordt het geld precies aan besteed? De Gedragscode Geneesmiddelen Reclame sluit bepaalde zaken uit.
  7. Gaat het om een klinische studie? Daarvoor geldt een ander traject.

Stemming

Juryleden met verschillende expertises hebben naar de voorstellen gekeken: arts, verpleegkundige, patiënt(envereniging), zorgondernemer, media/maatschappij. Zonder uitzondering hadden alle voorstellen het welzijn van patiënten op het oog. Na zorgvuldig wikken en wegen zijn uiteindelijk drie voorstellen genomineerd. Nu is het woord aan het publiek. Van 15 augustus tot 15 september mag het publiek zijn voorkeur uitspreken. De komende tijd worden video’s opgenomen met de genomineerden, waarin zij hun plannen nader uiteenzetten. De prijsuitreiking is op 3 oktober tijdens een Roche Dialogue over het thema: innovatie in patiëntenparticipatie.