Media Release

Woerden, 29.05.2019

Hoe breng je ziekenhuiszorg naar huis?

Verplaatsing van ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg of naar huis is een belangrijke ontwikkeling in Nederland. Oncologie is een van de domeinen waarbinnen dit gebeurt. Om verschillende redenen kan thuisbehandeling wenselijk en/of noodzakelijk zijn.

Er zijn echter nog veel vragen en uitdagingen. Sinds eind 2018 werken Roche en Vintura samen met drie partnerziekenhuizen aan een basisconcept voor (oncologische) thuistoedieningen waarbij de zorgverleners en de patiënt leidend zijn. 

In deze eerste whitepaper delen we graag onze aanpak en ervaringen tot dusver.