Media Release

Woerden, 11.02.2019

Patient Innovation Award voor innovatief zorgproject

De Patient Innovation Award is door Roche in het leven geroepen om innovaties in de zorg te stimuleren. De Award wordt uitgereikt aan een project dat op een innovatieve manier bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte of aandoening. De winnaar ontvangt een bedrag van maximaal €20.000 euro om het zorgproject verder uit te rollen.

Ziek zijn heeft een grote impact op het leven. De wereld van de patiënt en de naasten staat vaak compleet op z’n kop. Roche zet zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste zorg en behandeling kunnen krijgen. Maar voor patiënten is het ook belangrijk om de regie op zijn of haar leven te houden. Met de Patient Innovation Award wil Roche daarom een stimulans geven aan innovatieve projecten die bijdragen aan het welzijn van deze patiënten. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn die patiënten ondersteunen bij het nemen van beslissingen rondom hun zorg, ze helpen om de werkzaamheden thuis beter te organiseren, of projecten die patiënten in staat stellen om weer te werken.

Vakjury en het publiek beslissen

Een onafhankelijke vakjury beslist samen met het publiek aan welk project de Patient Innovation Award wordt uitgereikt. De winnaar van de award ontvangt een prijs van maximaal €20.000,-.  De uitreiking vindt dit jaar plaats op donderdag 3 oktober in Rotterdam.

Jaarlijkse uitreiking

De Patient Innovation Award wordt vanaf 2019 jaarlijks uitgereikt en komt in de plaats van de tweejaarlijkse Roche Oncology Award. Roche heeft voorgaande jaren waardevolle projecten gehonoreerd en wil met de vernieuwde prijs vaker en op een breder terrein zorginnovaties stimuleren.

Project aanmelden

Bent u ook bezig met een innovatief project dat bijdraagt aan het welzijn van patiënten? En voldoet het project aan de voorwaarden? Meld u dan uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019 aan. Kijk op www.patientinnovationaward.nl voor meer informatie.

Over Roche

Het Zwitserse bedrijf Roche ontwikkelt geneesmiddelen en diagnostische hulpmiddelen met als doel het leven van mensen te verbeteren. Met onze geneesmiddelen richten wij ons op aandoeningen die nog veel aandacht behoeven en waar het menselijk lijden groot is, zoals kanker en reuma. Wij ontwikkelen alleen innovatieve geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen voor aandoeningen waar nog geen behandeling of geen goede behandeling voor is. Op basis van onze diagnostische hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor het onderzoeken van weefsel, stellen we artsen in staat een scherpe diagnose te stellen. En daardoor de juiste behandeling op het juiste moment aan de juiste patiënt te geven. Een belangrijke stap in de verbetering van de gezondheidszorg.