Media Release

Woerden, 12.03.2020

Patiëntenorganisatiedag uitgesteld naar woensdag 2 september

Uiteraard hebben ook Roche, de programmacommissie en Flevum de afgelopen periode de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet gevolgd. Tal van maatregelen worden genomen om verspreiding van het virus in te dammen. Omdat de gezondheid en veiligheid van iedereen voorop staan is het besluit genomen om de patiëntenorganisatiedag van 19 maart a.s. te verplaatsen naar woensdag 2 september.

Deelnemers kunnen binnenkort opnieuw inschrijven voor de patiëntenorganisatiedag 2020 en worden hier bijtijds op geattendeerd. We wensen iedereen die (in)direct geraakt is door het virus veel sterkte de komende tijd!