Media Release

Woerden, 01.12.2020

Personalised healthcare is here to stay

In het juli/augustusnummer van Pharmafocus staat een insider interview met Ann Costello van Roche Diagnostics over personalised healthcare. Ann Costello is Franchise Lead Centralised Solutions. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is voor de afdeling waar in vitro diagnostische oplossingen, instrumentensystemen, tests en andere diensten ontwikkeld worden die zorgverleners in staat stellen zorg te optimaliseren en de resultaten voor hun patiënten te verbeteren. In het artikel vertelt zij wat personalised healthcare inhoudt en hoe Roche daaraan werkt.


“De basis voor deze meer persoonlijke benadering van de patiënt is eind jaren negentig gelegd. Toen werd er voor het eerst een zogenaamde companion diagnostic gelanceerd, die voorspelde bij welke vrouwen een bepaald medicijn tegen borstkanker zou aanslaan en bij welke niet. Sinds die tijd is de kennis van moleculaire biologie met sprongen vooruitgegaan”, aldus Costello. “We weten nu dat er een oneindig aantal mutaties zijn die kanker veroorzaken, wat maakt dat er vele verschillende typen kanker zijn en elke tumor kan verschillen. We begrijpen de ziekte nu beter op moleculair niveau én hebben biomarkers ontwikkeld die betere behandelbeslissingen mogelijk maken.” Roche Diagnostics ontwikkelt overigens niet alleen companion diagnostics bij de medicijnen die door Roche Pharmaceuticals ontwikkeld worden, maar ook voor andere farmaceutische bedrijven.

Privacy

Big data zorgt voor een nieuwe impuls, zegt Ann Costello. Roche Diagnostics heeft meer dan 70.000 instrumenten wereldwijd, die allemaal data verzamelen. “We willen die graag gebruiken om te onderzoeken hoe behandelingen nog beter kunnen worden toegesneden op het individu.  Ons toekomstideaal is dat patiënten een geïndividualiseerde behandeling krijgen die gebaseerd is op hun eigen gezondheidsdata. Privacy issues spelen daarbij op dit moment een belangrijke rol. Toegang tot real world data zou helpen de ontwikkeling naar personalised healthcare te versnellen. Tot nu toe beschikken we alleen over geanonimiseerde data, waardoor we trends kunnen signaleren. Natuurlijk wordt die data veel waardevoller als de koppeling kan worden gemaakt naar de werkelijke patiëntinformatie. Daarvoor moet vertrouwen ontstaan, dat dat op de juiste manier gebeurt”.

Breakthrough therapy

Een nieuwe ontwikkeling is ook dat bij Roche Diagnostics gekeken wordt, hoe data uit allerlei apps gebruikt kan worden voor betere gezondheidsbeslissingen. Apple Watches meten bijvoorbeeld de hartslag en allerlei andere zaken. Als je data vanuit biomarkers zou kunnen combineren met in vivo data uit sensoren en dergelijke, krijg je nog meer informatie hoe patiënten reageren op hun behandeling. Uiteraard moet op een verantwoorde manier met deze data worden omgegaan. Het zou geweldig zijn, als data een rol zouden spelen in het registratieproces. Veelbelovend is de unieke aanpak van de FDA in de VS. Zowel voor farma als voor diagnostiek werkt de FDA met zogenaamde  breakthrough therapy designation pathways. Veelbelovende therapieën doorlopen daarbij een aangepast registratietraject, waardoor patiënten sneller toegang kunnen krijgen. “Personalised healthcare is here to stay’, is de stellige overtuiging van Ann Costello.

Ann Costello spreekt in op 12 september over Big Data en Digital Health op het European Association of Hospital Managers in Gent (België)