Media Release

Woerden, 05.04.2019

Preventie is van levensbelang

Een rookvrij Nederland is voor Roche van het grootste belang. Dagelijks merken wij in onze contacten met longartsen de afschuwelijke gevolgen die roken voor de gezondheid van mensen kan hebben. Ons doel is om door middel van onze gepersonaliseerde behandelingen  bij te dragen aan de gezondheid van mensen. Daar hoort ook preventie bij. Om die reden zijn wij partner van de Alliantie Rookvrij Nederland en voorstander van een streng tabaksontmoedigingsbeleid.

Op weg naar een rookvrij Nederland zijn flinke stappen gezet, maar nog niet genoeg. Schrijnend is in dit verband dat zich ook op dit gebied een tweedeling lijkt te voltrekken. Het huidige tabaksontmoedingsbeleid blijkt veel beter aan te slaan bij groepen mensen met een hoge sociaal-economische status dan bij groepen met lage sociaal-economische status. Bij de eerste groep is het roken teruggedrongen van 25% naar 10%, bij de tweede groep van 35% naar 25%. Dat vraagt om een gedifferentieerde aanpak waarbij de expertise van veel verschillende organisaties en experts gewenst is.

In onze ogen is het daarom een groot goed dat in de Alliantie 154 organisaties, bedrijven, gemeenten, ziekenhuizen en artsenorganisaties zitten die streven naar een rookvrije generatie in 2035. Niemand kan gemist worden. Helaas is er niet één manier om dit probleem de wereld uit de helpen. Geen mens is hetzelfde. Dat vraagt om een gepersonaliseerde aanpak, ook bij preventie.

Roche richt zich uitsluitend op het ontwikkelen van gepersonaliseerde behandelingen voor aandoeningen waarvoor nu nog geen – goede – behandeling bestaat. Dat zijn er heel veel: denk alleen al aan ziektes als ALS, Alzheimer. Ook de strijd tegen kanker is nog steeds niet gestreden. Het leed dat roken veroorzaakt, raakt ons diep. Onze intentie is om mensen beter te maken en niet om ze ziek te houden. Nicotinevervangers maken geen onderdeel uit van ons geneesmiddelenpakket. Onze focus ligt op innovatieve geneesmiddelen en diagnostiek en wij zoeken de samenwerking met alle partijen die hetzelfde willen als wij:  ‘Doing now what patients need next’.