Media Release

Woerden, 27.03.2020

Roche deelt receptuur én benadrukt: corona-virus indammen vraagt collectieve inspanning

Roche deelt samenstelling en receptuur van een vloeistof die nodig is voor coronatesten met de Nederlandse overheid. Roche begrijpt de enorme vraag naar COVID-19-tests in Nederland en wil alles doen wat in haar vermogen ligt om patiënten en zorgverleners te ondersteunen.

Op dit moment is er geen tekort aan de lysisbufferoplossing van Roche. Er is ook geen patentbescherming op lysisbuffer zelf. Roche zal in nauwe samenwerking met de overheid zoeken naar partijen die in staat zijn om lysis buffer veilig en betrouwbaar te kunnen produceren. Daarmee kan een stap worden gezet om de testcapaciteit te vergroten.

Onze teams blijven keihard werken om ziekenhuizen en laboratoria over de hele wereld in staat te stellen zo veel mogelijk tests uit te voeren.

Op 27 maart licht de speciaal gezant Feike Sijbesma bij Op1 toe wat er komt kijken bij het vergroten van de testcapaciteit in Nederland. Kijk hier de uitzending terug.

 

Batch met CoV-2 testen