Media Release

Woerden, 14.11.2019

Roche Dialogues Den Haag: hoe ziet het ethische businessmodel van de toekomst eruit?

Nieuwe technologische ontwikkelingen als Big data en Artificial Intelligence vragen om nieuwe businessmodellen. Deze ontwikkelingen helpen steeds beter te voorspellen welk geneesmiddel aan zal slaan bij welke patiënt. Tegelijkertijd baren ze zorgen ten aanzien van privacy en betaalbaarheid. Vanuit de politiek wordt het thema van de dure medicijnen regelmatig aangekaart. Ook worden er kanttekeningen geplaatst bij het businessmodel van de farmaceutische industrie. Waarom geldt bijvoorbeeld het verbod op winstuitkering in de zorg niet voor de farmaceutische industrie? Wat zou er moeten veranderen om meer maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen? En welke kansen biedt personalised healthcare hierin? Tijdens de Roche Dialogues op 16 december gaan we hierover in gesprek.

De Roche Dialogues worden georganiseerd voor een breed publiek, waaronder zorgverleners, ziekenhuisbestuurders, betrokken burgers, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en healthtech bedrijven. Tijdens de zesde Roche Dialogue in Den Haag gaan sprekers onder andere vanuit het economisch, ethisch en patiënten perspectief in op het thema ethische businessmodellen in de zorg. Het doel van de dialoogsessie is om tot een gemeenschappelijke grond te komen voor een duurzaam businessmodel van de toekomst.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 16 december in Bleyenberg in Den Haag. Dagvoorzitter is Lea Bouwmeester, kwartiermaker Alliantie Digitaal Samenleven.

De sprekers zijn:

  • Matthijs Versteegh, Business Director Institute for Medical Technology Assessment (iMTA) Erasmus University Rotterdam
  • Laurent de Vries, Bestuurder Viattence
  • Ingmar de Gooijer, Director Public Policy and Reimbursement myTomorrows
  • René van Duuren, Programmamanager Dure Geneesmiddelen Zorgverzekeraars Nederland
  • Robert Verheij, Programmaleider Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem Nivel
  • Guido van den Boom, Chief Sustainability Office Roche Nederland

In het eerste deel van de Roche Dialogues geven de sprekers hun visie op het hoofdthema. Ze eindigen allen met een vraag die het uitgangspunt vormt voor de co-creatiesessies daarna.

Kijk voor meer informatie, video’s van eerder Roche Dialogues en voor aanmelding op roche.nl/dialogues.