Media Release

Woerden, 15.01.2019

Roche kiest voor agile werken

Roche kiest als eerste farmaceutisch bedrijf radicaal voor een agile manier van werken. Doel is daardoor sneller in te kunnen spelen op de veranderingen in de gezondheidszorg. Onder het motto Future Fit worden verantwoordelijkheden voortaan zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Kleinere multidisciplinaire teams gaan samenwerken om de klant optimaal te bedienen. De organisatieverandering betekent niet dat er minder medewerkers nodig zijn. Ongeveer een derde van de huidige functies verdwijnt. Daar staat een groter aantal nieuwe functies tegenover. Medewerkers van wie de functie vervalt, kunnen solliciteren naar een nieuwe functie. Voor boventallige medewerkers die niet mee kunnen of willen naar de nieuwe organisatie is er een sociaal plan.

Samenwerken

General Manager Sheri Morin: “Het huidige zorgsysteem sluit niet goed aan bij de nieuwe technologische ontwikkelingen rond medicijnen. In de loop der jaren is veel onnodige bureaucratie ontstaan, ook binnen de farmaceutische industrie. Door een meer agile manier van werken streven we ernaar de patiënten sneller toegang te geven tot de medicijnen die ze nodig hebben.” Roche is een wereldwijde pionier op het gebied van geneesmiddelen en diagnostiek, gericht op het verbeteren van de levens van mensen. Ook investeert Roche volop in ontwikkelingen op het gebied van Big Data en Artificial Intelligence om een meer gepersonaliseerde gezondheidszorg mogelijk te maken. Hiermee streeft Roche ernaar om de juiste behandeling voor elke patiënt op de best mogelijke manier in te stellen. Al die nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe manier van samenwerken in de gezondheidszorg.

Zelforganisatie

Belangrijke veranderingen zijn dat het aantal leidinggevenden wordt teruggebracht en er voortaan wordt gewerkt in zelforganiserende teams, die squads en chapters worden genoemd. Squads zijn multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor een therapeutisch gebied of specifieke vorm van dienstverlening. Een chapter bestaat uit mensen die dezelfde expertise hebben, bijvoorbeeld Medical, Patient Access of Customer Engagement. Strategic Healthcare Partners zijn verantwoordelijk voor de samenwerking met zorginstellingen en betrekken waar nodig expertise uit de verschillende squads. Klanten hebben voortaan één vertrouwd aanspreekpunt in plaats van veel verschillende gesprekspartners.

Transformatie

Half januari zijn alle medewerkers geïnformeerd over de nieuwe organisatie. De komende maanden staan in het teken van het invullen van de nieuwe functies. Alle medewerkers worden getraind in het nieuwe agile werken. Voor functies waarvan vaststaat, dat geen interne invulling voorhanden is, wordt extern geworven. De transformatie bij Roche Nederland staat niet op zichzelf. Ook op global niveau voltrekt zich een soortgelijke verandering. Nederland loopt hierbij wel voorop. General Manager Sheri Morin gaf in de tweede helft van 2018 leiding aan het herinrichtingsproces van de global organisatie. Roche wil wereldwijd dat patiënten sneller toegang hebben tot de innovatieve geneesmiddelen en gepersonaliseerde behandelingen die zij nodig hebben.