Media Release

Woerden, 08.02.2019

Roche voor vijfde keer erkend als Top Employer

Het Top Employers Institute certificeert werkgevers die optimale arbeidsvoorwaarden aanbieden voor hun medewerkers. Wij zijn er dan ook trots op om het certificaat voor de vijfde keer op rij te ontvangen.

Certificeringsprogramma

Organisaties die deelnemen aan het certificeringsprogramma moeten voldoen aan een groot aantal eisen. Het Top Employers Institute analyseert organisaties op het vlak van o.a. strategie, KPI’s en technische ondersteuning. Daarnaast wordt er naar diverse HR-aspecten gekeken, waaronder het aantrekken van talent, het onboarding proces, de organisatiecultuur en de mogelijkheden voor medewerkers om zich te ontwikkelen. Een externe audit partij controleert alle procedures en verzamelde gegevens over de organisatie. De scores worden vervolgens vergeleken met het internationale standaard. Het certificaat wordt alleen uitgereikt aan organisaties die aan alle eisen voldoen.

Onboarding app

Het Top Employer Instituut geeft elk jaar ook verbeterpunten mee, zodat de organisatie de arbeidsomstandigheden nog verder kan verbeteren. In 2018 gaf het Top Employer Instiuut bijvoorbeeld het advies aan Roche om zich te buigen over het onboarding proces. Nieuwe medewerkers werden namelijk op diverse manieren ingewerkt en er was verschil in wat voor informatie op welke manier werd aangereikt. Roche is naar aanleiding van dit advies onder andere aan de slag gegaan met een onboarding app. De app zorgt voor een uniforme overdracht van alle belangrijke informatie voor nieuwe medewerkers. Met de app kunnen ze onder andere kennismaken met de visie en de waarden van Roche en leren ze over praktische zaken zoals waar je IT-ondersteuning kunt vinden of waar je welke overlegruimte kunt vinden.

Nieuwe ontwikkelingen vanuit HR

Roche neemt haar werkgeverschap serieus en zet zich actief in om de beste arbeidsvoorwaarden te kunnen creëren. Zo heeft Roche het afgelopen jaar een nieuw salarishuis opgesteld, waardoor een betere vergelijking gemaakt kan worden met andere bedrijven in de farmaceutische sector. De komende tijd besteden we aandacht aan het mobiliteitsbeleid. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar elektrisch rijden. Roche streeft ernaar om een aantrekkelijke, moderne regeling aan te bieden aan alle medewerkers. Verder is een organisatieverandering gestart om meer agile te werken. Hierdoor kan worden ingespeeld op de behoefte van medewerkers om snel, flexibel en patiëntgericht te kunnen werken.