Media Release

Woerden, 02.06.2020

[email protected] over [email protected]

Nu fysieke bijeenkomsten met een groot aantal mensen niet wenselijk zijn, zijn de Roche Dialogues tot nader order uitgesteld. In plaats daarvan worden nu vaker en kortere [email protected] georganiseerd rond actuele issues die passen bij ons en bij de tijd. Tweegesprekken onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman, die het publiek digitaal kan bijwonen.  De eerstvolgende is op

30 juni, 11.00 – 12.00 uur Thema: [email protected]

Met Fiona Suwandy, senior consultant bij Vintura en Elfi van der Valk, directeur Van der Valk Vitaal.

[email protected] is een project waarin een aantal ziekenhuizen onderzoeken hoe oncologische zorg thuis georganiseerd kan worden voor patiënten die dat graag willen. Er is een groep die liever in de vertrouwde omgeving behandeld wil worden, bovendien bespaart het mentaal en fysiek belastend gereis. Vanuit Vintura begeleidt Fiona Suwandy dit project. Toch is het nog niet zo eenvoudig om de business case rond te krijgen en in te passen in de complexe financieringssystematiek van de Nederlandse zorg. Eind mei 2019 verscheen een whitepaper over de uitdagingen en kansen met als titel ‘Hoe breng je ziekenhuiszorg naar huis’.

Door de coronapandemie is er nog een extra argument bijgekomen: thuisbehandeling ontlast de zorg ín het ziekenhuis en beperkt mogelijke besmettingsrisico’s. Ook andere concepten zijn denkbaar vanuit de filosofie ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Om het Udense ziekenhuis Bernhoven te ontlasten, bouwde het Van der Valkhotel aan de overkant van de weg in maart 2020 drie hotelkamers om tot verloskamers. Elfi van der Valk bedacht een hospitality concept voor oncologische zorg dichtbij.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De eerste [email protected] was op 20 mei 2020 ter gelegenheid van World Clinical Trial Day.

Met Jonathan Briers, medical director Roche Nederland en Marjolein Drent, hoogleraar interstitiële longaandoeningen (ILD), Universiteit Maastricht en  longarts ILD Expertisecentrum, Afdeling Longziekten, St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein.

Thema: gaat het coronavirus de wereld van de klinische studies veranderen? Deze dialoogsessie is terug te kijken via Youtube.