Media Release

Woerden, 07.10.2019

Roche & Data

Data wordt steeds belangrijker in het voorkomen en genezen van ziekte. Het is de ambitie van Roche om in deze ontwikkeling een vooraanstaande rol te spelen en snel en gericht op maat gemaakte behandelingen en diagnostiek aan te bieden.

Dit betekent veel voor het bestaande gezondheidszorgsysteem. Het huidige zorgstelsel is gebaseerd op een one size fits all benadering. Als gevolg van de toepassing van data en systeemgeneeskunde neemt de kennis over het menselijk lichaam en ziekten exponentieel toe. Dit is goed nieuws want het biedt de mogelijkheid om de individuele patiënt een behandeling op maat te geven die effectiever is en minder bijwerkingen heeft. Deze inzichten leiden tot meer gerichtere inzet van R&D en daarmee snellere ontwikkeling van nieuwe innovaties voor patiënten.

Maar er zijn ook risico’s. Het is in het grootste belang van het individu en de samenleving dat aan het verzamelen van gezondheids- en zorgdata duidelijke voorwaarden worden gesteld. Het is voor Roche van het grootste belang dat burgers en patiënten begrijpen waar hun data voor wordt gebruikt en dat zij te allen tijde hun medewerking kunnen toezeggen en intrekken.

Vanuit dit vertrekpunt werkt Roche samen met verschillende partijen, in en buiten de zorg, om een ecosysteem op te zetten. Waarin gebruikte data FAIR (Findable, Accessable, Interoperable & Re-usable) dienen te zijn. Dit om ook in toekomst een hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg te behouden. Meer over dit ecosysteem leest u in dit digitale magazine.

 

Voor meer informatie over onze visie op personalised healthcare en data delen: klik hier.