Media Release

Woerden, 12.06.2020

Testcapaciteit en tekorten

Diagned heeft een statement uitgebracht naar aanleiding van berichten in de media dat in Nederland onvoldoende kan worden getest door een tekort aan bepaalde testmaterialen, zoals testvloeistoffen. De vereniging van en voor fabrikanten en importeurs van in vitro diagnostica in Nederland meldt dat dit niet juist is. Er is voldoende testcapaciteit om het huidige beleid uit te voeren. Mogelijke tekorten in bepaalde laboratoria kunnen op dit moment worden opgelost door andere allocatie. De Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) is daar hard mee bezig.

Om te voorzien in de huidige vraag zijn op dit moment in laboratoria die COVID-diagnostiek uitvoeren, voldoende systemen, testen en voor het uitvoeren van testen benodigde materialen aanwezig. Dat geldt ook voor testvloeistoffen. Wellicht dat sommige laboratoria (tijdelijke) tekorten aan bepaalde materialen hebben, maar dat kan worden opgelost door andere allocatie. Dit kan landelijk worden opgepakt binnen de LCT, meldt Diagned.

Of er ook bij een toekomstige toenemende vraag voldoende getest kan worden, hangt van meer factoren af dan uitsluitend van de beschikbaarheid van de testen en testvloeistoffen. De gehele diagnostische keten (van monsterafname tot het resultaat rapporteren aan degene die getest is) moet sluitend zijn. Uiteraard moeten er voldoende testen zijn, maar er moet ook voldoende afnamemateriaal beschikbaar zijn, de laboratoriumcapaciteit moet optimaal worden benut en de logistiek en ICT moeten op orde zijn. Ook hier is de LCT mee bezig. Deze infographic brengt de diagnostische keten in beeld.